Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid

Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van psychische klachten en stoornissen van mensen die problemen ervaren in hun persoonlijk, sociaal en/of beroepsmatig functioneren.

Onze medische screenings, diagnostische onderzoeken en second opinions bieden ondersteuning bij de keuze van de juiste interventie. Aandacht voor een gezonde leefstijl maakt hier integraal onderdeel van uit. Zo nodig en desgewenst verzorgen wij tevens de toeleiding naar goede hulp of behandeling.

Met onze bijdrage voorkomen wij dat mensen te laat of verkeerde zorg ontvangen en bevorderen wij een voorspoedig herstel. Onafhankelijk, en zonder financieel belang bij de geadviseerde behandeling.

-

-

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.