Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid

Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van psychische klachten en stoornissen van mensen die problemen ervaren in hun persoonlijk, sociaal en/of beroepsmatig functioneren.

Onze medische screenings, diagnostische onderzoeken en second opinions bieden ondersteuning bij de keuze van de juiste interventie. Aandacht voor een gezonde leefstijl maakt hier integraal onderdeel van uit. Zo nodig en desgewenst verzorgen wij tevens de toeleiding naar goede hulp of behandeling.

Met onze bijdrage voorkomen wij dat mensen te laat of verkeerde zorg ontvangen en bevorderen wij een voorspoedig herstel. Onafhankelijk, en zonder financieel belang bij de geadviseerde behandeling.

Deze tijd vraagt om een andere benadering van psychische klachten en problemen. Een benadering die mensen uitnodigt hun eigen aandeel te nemen in de oplossing. Aandacht voor een gezonde leefstijl kan daar wat mij betreft niet los van worden gezien. De GGZ loopt vol met mensen die door een diagnose gelabeld zijn als patiƫnt en wachten op een behandeling. Wachten en inactiviteit helpen niet bij het herstel van een psychische stoornis, en het is vaak ook niet nodig. Sitagre wordt wat dat betreft een brede voordeur zonder drempels voor mensen die kampen met angst, depressie, burn-out, werkstress en aanpassingsstoornissen.

Bram Bakker - Medisch directeur Sitagre

Ergatis wordt met name ingeschakeld bij langdurig ziekteverzuim indien het herstel en de re-integratie stagneren. Tegelijkertijd hebben onze klanten gezien de knelpunten in de GGZ ook behoefte aan ondersteuning in een veel eerder stadium om uitval zo veel mogelijk te voorkomen. Dat vereist een ander accent met een deskundige beoordeling van de problematiek, duidelijkheid of sprake is van ziekte, goede voorlichting en zo nodig snelle toeleiding naar adequate hulp en zorg. Met ons zusterbedrijf Sitagre geven we invulling aan deze vraag. Net als Ergatis onafhankelijk en zonder financieel belang bij de geadviseerde behandeling.

Desiree Wierper - Medisch directeur Ergatis

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.