Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid

Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van psychische klachten en stoornissen van mensen die problemen ervaren in hun persoonlijk, sociaal en/of beroepsmatig functioneren.

Onze medische screenings, diagnostische onderzoeken en second opinions bieden ondersteuning bij de keuze van de juiste interventie. Aandacht voor zingeving en een gezonde leefstijl maakt hier integraal onderdeel van uit. Zo nodig en desgewenst verzorgen wij tevens de toeleiding naar goede hulp en de juiste behandeling.

Met onze bijdrage voorkomen wij dat mensen te laat of verkeerde zorg ontvangen en bevorderen wij een voorspoedig herstel. Onafhankelijk, en zonder financieel belang bij de geadviseerde behandeling.

"Wij zien vaak mensen op het spreekuur met stressgerelateerde klachten die zichzelf een beetje zijn kwijt geraakt en niet zo goed meer weten waar ze het allemaal voor doen. Ze missen een doel in hun leven, ervaren een gebrek aan controle over hun leven of weten niet goed om te gaan met de normale problemen die zich nu eenmaal in elke levensfase voordoen. Dat gaat over het algemeen ook gepaard met leefstijlissues en compensatiegedrag zoals ongezond eten, onvoldoende bewegen of overmatig drinken. Zo’n ongezonde leefstijl ondermijnt de weerbaarheid en belastbaarheid waardoor mensen in een vicieuze cirkel van uitputting terecht komen en burn-out raken. Door vroegtijdige diagnostiek en gerichte interventie kan escalatie van psychosociale problematiek en een langdurige (wachtlijst voor) behandeling in de GGZ vaak worden voorkomen. Bij inzet van Sitagre voor de 13e week van verzuim kan vaker (eerst) worden volstaan met leefstijlcoaching, levensbeschouwelijke begeleiding of een kortdurende psychologische behandeling."

Desiree Wierper - medisch directeur

-

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.