"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Verwijswijzer

Wat zijn indicaties voor u om Sitagre in te schakelen? Wat is de situatie?
Wij zijn er voor vroegtijdige interventie in psychisch verzuim door persoonlijk of beroepsmatig disfunctioneren. We ondersteunen u in uw aanpak als verwijzer.

Uw client is werknemer, zelfstandige of uitkeringsgerechtigde. Er is sprake van:

 • Psychische klachten, die leiden tot ernstige problemen in persoonlijk, sociaal of beroepsmatig functioneren.
 • Een verslechterd beeld sinds vorig contact of onvoldoende beeld van ernst van de problematiek.
 • Onvoldoende vertrouwen in herstel op eigen kracht.
 • Een vermoeden van een psychische stoornis of twijfel over diagnose, ingezette behandeling of medicatie
 • Behoefte aan ondersteuning bij het realiseren van een sluitende aanpak.

Symptomen indicaties

 • Burn-out (somatisch-symptoom stoornis)
 • Angst/paniek en depressie
 • Middelenmisbruik en verslaving
 • Psychotrauma (o.a. Post Traumatische Stress Stoornis PTSS)
 • Vermoeden van een (neuro)cognitieve stoornis
 • Vermoeden van ontwikkelingsproblematiek (ADHD/ASS)
 • Vermoeden van persoonlijkheidsproblematiek

Interventie in een vroegtijdig stadium van psychisch verzuim

Een interventie vroegtijdig in het verzuim kan leiden tot:

 • Het bekorten van onbehandelde c.q. niet adequaat behandelde ziekte in geval van (terugkerende) psychische klachten
 • Zorgbemiddeling naar adequate behandeling. Zo nodig ondersteunen wij bij het overbruggen van de wachtlijst voor S-GGZ in samenwerking met bedrijfsarts, huisarts en werkgever

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Meerwaarde

Sitagre ondersteunt u in uw ambitie om de juiste zorg voor uw cliënten met psychische klachten te kiezen. We leveren een onafhankelijke beoordeling van psychische problematiek. Dat is onze meerwaarde. We zetten hiervoor altijd ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.