"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Psychodiagnostiek – Ontwikkelingsstoornissen – Autisme/ASS

Autisme of Autisme Spectrum Stoornis is een ontwikkelingsstoornis. ASS-diagnostiek voor volwassenen onderzoekt psychische problematiek bij sociale interactie, sociale communicatie, gedragspatronen en gevoeligheid bij prikkels. Een autismediagnose op latere leeftijd komt vaker voor dan vroeger. Mogelijk is deze vorm van ontwikkelingsproblematiek lang onopgemerkt gebleven, maar door verandering in leef- of werksfeer is autisme/ASS wellicht meer prominent op de voorgrond gekomen.

Wat is de meerwaarde van autisme/ASS-onderzoek     

 • Duidelijkheid scheppen bij psychische klachten die mogelijk duiden op een autismespectrumstoornis en die wellicht eerder onopgemerkt zijn gebleven.
 • Inzicht creëren in beperkingen en mogelijkheden wanneer er sprake is van (ernstig) vastlopen in het dagelijks functioneren.
 • We onderzoeken waar de betrokkene moeite mee heeft, de oorzaken hiervan en wat zou helpen om de situatie te verbeteren. Maar ook komt aan bod waar betrokkene juist in uitblinkt.
 • Psychodiagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zetten we ook aanvullend in, als onderdeel van een psychiatrische expertise ter onderbouwing van arbeidsgeschiktheidsbeoordeling (voor UWV, AOV).

Wanneer zet u onderzoek naar Autisme/ASS in

 • Wanneer betrokkene regelmatig niet begrijpt wat er wordt verwacht, wat anderen bedoelen, of niet weet hoe om te gaan met bepaalde situaties, kan er sprake zijn van een ontwikkelingsstoornis.  

Door wie uitgevoerd

Psycholoog NiP of GZ-psycholoog, onder supervisie van een psychiater of klinisch psycholoog.

Aanpak

 • Nog voor het consult sturen we digitaal vragenlijsten ter invulling.
 • Autisme/ASS-onderzoek voeren we bij voorkeur in de ochtend uit en zo nodig een deel in de middag.
 • Op locatie nemen we tests af en volgen er eventueel meer vragenlijsten.
 • Als dit aanwezig is betrekken we informatie uit eerder vergelijkbaar onderzoek.
 • Er zijn twee afspraken van twee uur, in aanwezigheid van een naaste. Liefst een ouder, broer of zus die betrokkene goed kent.
 • We vragen verschillende criteria uit over het sociale leven en interesses in kindertijd en volwassenheid.
 • De psycholoog verwerkt de bevindingen en conclusies in een verslag.

Resultaat

Het verslag en de uitkomsten van het intakegesprek en het diagnoseconsult resulteren in een diagnose en mogelijk behandeladvies. Hiermee kunt u als verwijzer verder met de juiste begeleiding op maat, met waar nodig de juiste aanpassingen. Onnodig uitval kan zo worden voorkomen. 

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.