"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Procedure

Hoe gaat de procedure van aanmelding bij Sitagre in zijn werk?

Aanmelding en eerste contact

U meldt uw cliënt aan voor een traject bij Sitagre. Wij stemmen af met u als verwijzer en informeren de cliënt over het verloop van de procedure. Het eerste contact betreft altijd met een psychiater. Een psychiatrisch consult leidt tot een diagnose en behandeladvies. Een psychiatrische expertise leidt tot een diepgaande beschouwing over oorzaken, klachten en symptomen.

Aanvullend onderzoek

Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek volgt een afspraak voor nadere psychodiagnostiek door de psychiater of klinisch/GZ-psycholoog. Bij een herstel belemmerende fysieke gesteldheid vindt laboratoriumonderzoek plaats.

Rapportage psychisch onderzoek

De psychiater stelt een uitgebreide rapportage op voor u als verwijzer, ten behoeve van begeleiding en behandeling. Hierin zijn onderzoeksbevindingen opgenomen, conclusies en antwoorden op gestelde vragen van de verwijzer. De cliënt ontvangt ook een afschrift van de rapportage.

Zorgbemiddeling

In overleg met de cliënt en de bedrijfsarts kunnen wij zo nodig zorgbemiddeling uitvoeren naar de juiste behandeling en ondersteunen bij het overbruggen van eventuele wachtlijsten. In geval van bijkomende werkgebonden problematiek, bieden wij aanvullende inzet van een arbeids- en organisatiepsycholoog voor advisering over de psychosociale arbeidsbelasting.

Openingstijden

Onze dienstverlening vindt plaats tijden kantooruren (09.00 -17.00 uur) en omvat geen behandeling, crisisopvang of interventies buiten onze locatie.

Doorlooptijden

Een consult bij de psychiater volgt binnen 10 werkdagen na opdrachtverstrekking.
Aanvullende (psycho) diagnostiek: binnen 10 werkdagen na het eerste consult.

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Meerwaarde

Sitagre ondersteunt u in uw ambitie om de juiste zorg voor uw cliënten met psychische klachten te kiezen. We leveren een onafhankelijke beoordeling van psychische problematiek. Dat is onze meerwaarde. We zetten hiervoor altijd ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.