"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Procedure

Onze diagnostiek en behandeladviezen zijn opgezet volgens het stepped care principe om te bewerkstelligen dat mensen niet zwaarder worden behandeld dan noodzakelijk. Deze benadering voorkomt tevens dat mensen onnodig worden belast met stigmatiserende psychiatrische labels.

Centraal in onze werkwijze staat een uitgebreid multidisciplinair onderzoek van de psychische klachten, de knelpunten in het functioneren en de fysieke gesteldheid van cliënt. Dit onderzoek bestaat uit een gesprek met een psycholoog, een fysiek onderzoek door een fysiotherapeut en laboratorium onderzoek.

In de meeste gevallen is op basis van het multidisciplinair onderzoek duidelijk wat er moet gebeuren. In dat geval volgt een afsluitend adviesgesprek met cliënt en inzet van de benodigde interventie (na goedkeuring van de kosten). Er vindt terugrapportage plaats naar de bedrijfsarts en werkgever. Na zes weken nemen wij contact op met de cliënt om na te gaan of de klachten zijn verminderd en waar nodig de adviezen bij te stellen.

Indien uit de verwijzing of het multidisciplinair vooronderzoek blijkt dat de psychische klachten zo ernstig zijn dat mogelijk sprake is van een psychische stoornis, volgt nadere (psycho) diagnostiek door een psychiater en/of klinisch/gz-psycholoog. In overleg met cliënt en de bedrijfsarts kunnen wij zonodig en desgewenst zorgbemiddeling uitvoeren naar de juiste behandeling en ondersteunen bij het overbruggen van een eventuele wachtlijst.

De cliënt ontvangt onze bevindingen en adviezen in de vorm van een uitgebreid onderzoeksverslag. Na instemming van cliënt sturen wij het verslag door naar de bedrijfsarts (en de huisarts) ten behoeve van de verdere begeleiding.

Openingstijden
Onze dienstverlening vindt plaats tijdens kantooruren (09.00 uur -17.00 uur) en omvat geen behandeling, crisisopvang of interventies buiten onze locaties.

Doorlooptijden*

  • Multidisciplinair onderzoek: binnen 7 werkdagen na opdrachtverstrekking
  • (Psycho)diagnostiek: binnen 8 werkdagen na multidisciplinair vooronderzoek

*Één en ander afhankelijk van de beschikbaarheid van cliënt voor benutting van eerste afspraakmogelijkheden.

Dienstenoverzicht (verwijzers)

...

Meer informatie

Meerwaarde

Sitagre is opgericht vanuit de ambitie om de hulp en zorg voor mensen met psychische klachten en problemen te verbeteren. Wij zien dat de GGZ is overbelast en wachtlijsten en ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.