"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en informeren wij de cliënt over het traject bij Sitagre.

Daarna volgt een consult met een psychiater. Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek wordt een vervolgafspraak gemaakt voor nadere (psycho)diagnostiek door de psychiater en/of een klinisch/gz-psycholoog. Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van een herstelbelemmerende fysieke gesteldheid, vindt tevens laboratorium onderzoek plaats.

De psychiater maakt naar aanleiding van het onderzoek een uitgebreide rapportage voor de verwijzer ten behoeve van verdere begeleiding en behandeling. In de rapportage zijn de onderzoeksbevindingen, conclusies en antwoorden op de gestelde vragen van de verwijzer opgenomen. De cliënt ontvangt tevens een afschrift van de rapportage.

In overleg met de cliënt en de bedrijfsarts kunnen wij zo nodig en desgewenst zorgbemiddeling uitvoeren naar de juiste behandeling en ondersteunen bij het overbruggen van een eventuele wachtlijst. In geval van bijkomende werkgebonden problematiek bieden wij aanvullende inzet van een arbeids- en organisatiepsycholoog voor advisering over de psychosociale arbeidsbelasting.

Openingstijden
Onze dienstverlening vindt plaats tijdens kantooruren (09.00 uur -17.00 uur) en omvat geen behandeling, crisisopvang of interventies buiten onze locaties.

Doorlooptijden*

  • Consult psychiater: binnen 10 werkdagen na opdrachtverstrekking
  • Aanvullende (psycho)diagnostiek: binnen 10 werkdagen na eerste consult

*Één en ander afhankelijk van de beschikbaarheid van cliënt voor benutting van eerste afspraakmogelijkheden.

Dienstenoverzicht (verwijzers)

...

Meer informatie

Meerwaarde

Sitagre is opgericht vanuit de ambitie om de hulp en zorg voor mensen met psychische klachten en problemen te verbeteren. Wij zien dat de GGZ is overbelast en ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.