"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en bellen wij met de cliënt om de actuele situatie in kaart te brengen en het juiste onderzoekstraject te bepalen.

Nadat de situatie van de cliënt in kaart is gebracht, worden (digitale) vragenlijsten afgenomen, en volgt een consult bij een ervaren psycholoog en/of psychiater. Zo nodig vindt aanvullend diagnostisch onderzoek plaats.

Wij informeren de cliënt over onze bevindingen en adviezen door middel van een onderzoeksrapportage die tevens kan worden overhandigd aan de huisarts of bedrijfsarts. Op verzoek en na toestemming van de cliënt geven wij een toelichting aan de verwijzer.

De doorlooptijd van een traject bedraagt circa 2-3 weken. Eén en ander afhankelijk van eventuele inzet van aanvullend onderzoek of zorgbemiddeling.

Onze dienstverlening vindt plaats tijdens kantooruren (09.00 uur -17.00 uur) en omvat geen behandeling, crisisopvang of interventies buiten onze vestiging.

Zakelijk

Sitagre levert Diagnostiek en behandeladvies. Dit product wordt ingezet voor een snelle deskundige beoordeling van psychische klachten en zonodig de toeleiding naar juiste hulp en zorg. Bijvoorbeeld vanwege de vraag of sprake is van ...

Meer informatie

Meerwaarde

In toenemende mate lopen mensen vast in psychische klachten en gezondheidsproblemen die op zich goed te verhelpen zijn indien ze tijdig worden aangepakt, maar die snel ernstiger worden indien ze niet worden herkend en waar nodig ...

Meer informatie