"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en bellen wij met de cliënt voor een intake om de actuele situatie in kaart te brengen en het juiste onderzoekstraject te bepalen.

Wij vragen de cliënt vervolgens een toestemmingsverklaring in te vullen zodat duidelijk is dat betrokkene akkoord is met het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens waaronder het uitwisselen van medische informatie met verwijzend arts(en), behandelaar(s) en in te schakelen medisch specialist(en)/deskundige(n).

Nadat de situatie van de cliënt in kaart is gebracht, worden (digitale) vragenlijsten afgenomen, en volgt een diagnoseconsult bij een GZ-/klinisch psycholoog en/of psychiater. Zo nodig vindt aanvullend psychologisch onderzoek plaats.

Wij informeren de cliënt over onze bevindingen en adviezen door middel van een onderzoeksrapportage die na instemming van betrokkene tevens wordt verstrekt aan de huisarts of bedrijfsarts.

Onze dienstverlening vindt plaats tijdens kantooruren (09.00 uur -17.00 uur) en omvat geen behandeling, crisisopvang of interventies buiten onze vestiging.

Doorlooptijden
Intake: binnen 7 werkdagen na opdrachtverstrekking
Diagnoseconsult: binnen 8 werkdagen na intake
Eén en ander afhankelijk van de beschikbaarheid van cliënt voor benutting van eerste afspraakmogelijkheden.

Verwijzers

Dit product wordt ingezet voor een snelle deskundige beoordeling van psychische klachten en zonodig de toeleiding naar juiste hulp en zorg. Bijvoorbeeld vanwege de vraag of sprake is van ziekte, bij ...

Meer informatie

Meerwaarde

Sitagre is opgericht vanuit de ambitie om de hulp en zorg voor mensen met psychische klachten en problemen te verbeteren. Wij zien dat de GGZ is overbelast en wachtlijsten en ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.