"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Aanmelding door UWV

Indien u een cliënt wilt aanmelden, verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. Wij sturen u voor aanvang van onze werkzaamheden een opdrachtbevestiging ter accordering van het onderzoek bij Sitagre.

(Dit formulier is bedoeld voor aanmeldingen via het UWV)

Contactpersoon

Aanhef

Gevraagde dienst

Geef twee opties op

Cliënt

Aanhef

Verzekeringsarts UWV

Aanhef

Factuur

Schuif het blauwe balkje naar rechts om het formulier te verzenden
(Ter voorkoming van spam)

Dienstenoverzicht (verwijzers)

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om mogelijke twijfel over een ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. We merken dat psychisch verzuim soms onnodig escaleert naar meerdere levensgebieden, als er niet tijdig wordt ingegrepen. Daarom zijn wij met Sitagre gestart. U ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.