"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Neuropsychologisch onderzoek 

Neuropsychologisch onderzoek (NPO) door Sitagre formuleert en toetst hypotheses bij mogelijke cognitieve stoornissen. We onderzoeken de relatie tussen hersenfuncties en mogelijke neurocognitieve beperkingen.

Wat is de meerwaarde

  • Door het actuele functioneren in kaart te brengen, bepalen we of er sprake is van een cognitieve stoornis
  • Als er een eerder afgenomen NPO beschikbaar is, dan is het mogelijk om te bepalen of er sprake is van achteruitgang of vooruitgang.

Wanneer zet u een NPO in

Een neuropsychologisch onderzoek is zinvol bij het vermoeden van een cognitieve stoornis, of als er sprake is van problemen met concentratie, geheugen, woordvindproblemen, vermoeidheid.

Dit geldt in geval van:

  • MCI (mild cognitive impairment)
  • Beperkte neurocognitieve stoornis DSM5
  • Dementie DSM-IV-TR
  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Door wie uitgevoerd

Psychiater en neuropsycholoog

Aanpak

We starten met een consult door de psychiater. Dit is noodzakelijk om de juiste vervolgstappen te bepalen en om andere vormen van cognitieve problematiek uit te sluiten. Naar aanleiding van het consult bepaalt de psychiater welke onderzoeksrichting relevant is.

  1. Is er sprake van een psychiatrische stoornis die cognitieve klachten verklaart, dan volstaat diagnostiek en advies over behandeling of verwijzing.
  2. Is er mogelijk sprake van een cognitieve stoornis, dan volgt neuropsychologisch onderzoek.

Het NPO bestaat uit 2 delen: een neuropsychologisch vraaggesprek en uitvoering van tests.
De neuropsycholoog bespreekt de aard van klachten en gevolgen hiervan in het dagelijks leven en werk. Het is nuttig wanneer iemand uit de naaste omgeving aanwezig is om één en ander toe te lichten. Er is ook veel ruimte voor het stellen van vragen.

De betrokkene voert een aantal tests uit. De neuropsycholoog beoordeelt de uitkomsten en bevindingen voor een eindconclusie en advies.

Resultaat

Na overleg met de beoordelend psychiater worden eindconclusie en advies teruggekoppeld. Hiermee kunt u als verwijzer verder met uw begeleiding.

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.