"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Verwijzers

Diagnostiek en behandeladvies

Dit product wordt ingezet voor een snelle deskundige beoordeling van psychische klachten en zonodig de toeleiding naar juiste hulp en zorg. Bijvoorbeeld vanwege de vraag of sprake is van ziekte, bij twijfel over de diagnose, behandeling of medicatie, in geval van wachtlijsten of bij behoefte aan een second opinion.

Psychodiagnostiek

Dit product wordt ingezet om verklaringen te vinden voor sociaal-emotionele problemen die mensen (herhaaldelijk) ondervinden in hun omgang met anderen en het werk. Het brengt stressfactoren, capaciteiten, persoonlijkheidseigenschappen, copingstijlen en gedragspatronen in kaart. Bijvoorbeeld als differentiaal diagnostisch onderzoek van ADHD, autisme spectrum stoornis (ASS) of persoonlijkheidsstoornis.

Neuropsychologisch onderzoek

Dit product wordt ingezet in geval van cognitieve problemen. Bijvoorbeeld in geval van hersenletsel, neurologische ziektebeelden, aangeboren afwijkingen of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Het brengt problemen in kaart met betrekking tot de geheugenfunctie, het concentreren en het verdelen en richten van de aandacht.

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en bellen wij met de cliƫnt voor een intake om de actuele situatie in kaart te brengen en het juiste onderzoekstraject te bepalen. Wij vragen de ...

Meer informatie

Verwijswijzer

Hieronder treft u onze verwijswijzer met indicaties om Sitagre in te schakelen. Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.