"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Dienstenoverzicht voor verwijzers

Psychiatrische onderzoeken Sitagre

 • Psychiatrische consultatie
  Dit product wordt ingezet bij (een vermoeden van) een klinische stoornis zoals angst/paniek, depressie of PTSS. Bijvoorbeeld in het kader van verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts (WVP). Bij twijfel over de diagnose, behandeling of medicatie, of bij behoefte aan een second opinion. Onderzoek door een psychiater op basis van voorinformatie van de verwijzer en een diagnoseconsult. Met zo nodig en tegen meerprijs zorgbemiddeling naar de GGZ en ondersteuning bij het overbruggen van een eventuele wachtlijst.
   
 • Psychiatrische expertise
  Dit product wordt ingezet voor uitgebreide rapportering over psychiatrische problematiek. Bijvoorbeeld in het kader van een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling door het UWV of een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar (AOV). Primair beantwoording van de vraag of sprake is van een medisch objectiveerbare psychiatrische aandoening en of deze leidt tot beperkingen in sociaal of beroepsmatig functioneren. Onderzoek door een psychiater op basis van voorinformatie van de verwijzer, inlichtingen van de behandelaar en twee consulten.
   
 • Maatwerk
  Maatwerk wordt ingezet wanneer er een vraag bestaat op psychiatrisch gebied maar één van onze producten niet direct een oplossing biedt. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld geschillen of behoefte aan aanvullende dienstverlening zoals toeleiding naar zorg of overbruggende contacten met een psycholoog of psychiater vanuit Sitagre in geval van een wachtlijst voor een S-GGZ behandeling.

Aanvullende psychologische onderzoeken

 • Psychodiagnostisch onderzoek
  Dit product wordt ingezet voor (aanvullend) onderzoek van een mogelijke ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD, ASS) of ernstige persoonlijkheidsproblematiek (zoals dwangmatigheid, narcisme, ontwijkingsgedag) indien psychiatrisch onderzoek niet voldoende is . Om verklaringen te vinden voor sociaal-emotionele problemen die mensen al langere tijd en bij herhaling ondervinden in hun omgang met anderen en het werk.
   
 • Neuropsychologisch onderzoek (NPO)
  Dit product wordt ingezet indien vermoeden bestaat op een cognitieve stoornis. Het gaat hierbij om een vermoeden van mild cognitive impairment (MCI), een (beperkte) neurcognitieve stoornis in DSM 5 termen of dementie in DSM-IV-TR termen. Ook bij verdenking op cognitieve problemen (o.a. geheugen, concentratie en aandacht) ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan dit product worden ingezet.

Vraag hieronder een vrijblijvende offerte voor het verkrijgen van duidelijkheid over de juiste diagnose en behandeling.

Psychisch belastbaarheidsonderzoek Ergatis

Wanneer diagnose, behandeling en prognose reeds bekend zijn, maar er is behoefte aan inzicht in het feitelijk functioneren bij psychische klachten en beperkingen, dan kunt u deze aanmelden bij onze zusteronderneming Ergatis. Het gaat hierbij om langdurig complex verzuim waarbij tevens een FML (functionele mogelijkheden lijst) door de verzekeringsarts moet worden opgesteld. Het gaat dan om het opstarten van werkhervatting, voorkoming van terugval, verergering van klachten (duurzame inzetbaarheid), of onderbouwing van arbeidsongeschiktheidsclaims.

Procedure

...

Meer informatie

Verwijswijzer

Hieronder treft u onze verwijswijzer met indicaties om Sitagre in te schakelen. Graag adviseren wij u in ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.