"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Dienstenoverzicht voor verwijzers

De dienstverlening van Sitagre bestaat uit de volgende onderzoekstrajecten:

 • Multidisciplinair onderzoek psyche en werk
  Dit product wordt ingezet voor een snelle en deskundige beoordeling van stressgerelateerde psychische en lichamelijke klachten als gevolg van langdurige mentale overbelasting (overspannenheid/burn-out) of een ernstige (traumatische) gebeurtenis. Met praktische adviezen ten aanzien van werk en zonodig de inschakeling van goede hulp.
   
 • Psychiatrische diagnostiek en behandeladvies
  Dit product wordt ingezet bij (een vermoeden van) een klinische stoornis zoals angst/paniek, depressie of PTSS. Bij twijfel over de diagnose, behandeling of medicatie, of bij behoefte aan een second opinion. Met zo nodig en tegen meerprijs zorgbemiddeling naar de GGZ en ondersteuning bij het overbruggen van een eventuele wachtlijst.
   
 • Psychodiagnostisch onderzoek
  Dit product wordt ingezet voor (aanvullend) onderzoek van een mogelijke ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD, ASS) of ernstige persoonlijkheidsproblematiek (zoals dwangmatigheid, narcisme, ontwijkingsgedag). Om verklaringen te vinden voor sociaal-emotionele problemen die mensen al langere tijd en bij herhaling ondervinden in hun omgang met anderen en het werk.
   
 • Neuropsychologisch onderzoek (NPO)
  Dit product wordt ingezet in geval van cognitieve problemen (o.a. geheugen, concentratie en aandacht). Bijvoorbeeld in geval van hersenletsel, neurologische ziektebeelden, aangeboren afwijkingen of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. 

Vraag hieronder een vrijblijvende offerte voor het verkrijgen van duidelijkheid over de juiste diagnose en behandeling.

Procedure

...

Meer informatie

Verwijswijzer

Hieronder treft u onze verwijswijzer met indicaties om Sitagre in te schakelen. Graag adviseren wij u in ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.