"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Ervaren A&O psycholoog (omgeving Zwolle en Nijmegen)

Wij zijn op zoek naar ervaren A&O-psychologen voor onze vestigingen Zwolle en Nijmegen.

Als A&O-psycholoog voer je psychologisch onderzoek uit als onderdeel van diagnostiek van psychische klachten. De nadruk in je onderzoek ligt op analyse van stressfactoren, capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken, copingstijlen en gedragspatronen. Je onderzoek fungeert tevens als een activerende interventie en je adviezen zijn gericht op bevordering van re-integratie en preventie van terugval (duurzame inzetbaarheid).

Sitagre is gespecialiseerd in een snelle deskundige beoordeling van psychische problematiek en toeleiding naar goede hulp en behandeling. Verwijzers zijn bedrijfsartsen en casemanagers namens werkgevers en verzekeraars. Onze organisatie valt te typeren als informeel zonder veel overhead. Je hebt het lekker druk bij ons maar kan je werk wel naar eigen inzicht indelen. Je hebt intercollegiaal overleg met je collega psychologen en psychiaters. Het doel van dat overleg is te komen tot ontwikkeling en verbetering van producten, onderzoeksmethoden en persoonlijke vaardigheden.

De geschikte kandidaat heeft 5-10 jaar werkervaring en heeft meer affiniteit met persoonsgebonden dienstverlening dan met beleidsmatig organisatie-advies. Een dag meelopen behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Sitagre heeft goede arbeidsvoorwaarden met ruimte voor individuele beloning van prestaties. Neem voor nadere informatie contact op met Bas Tomassen, algemeen directeur (020) 238 29 18  / bas.tomassen@sitagre.nl

  Zakelijk

  Sitagre levert Diagnostiek en behandeladvies. Dit product wordt ingezet voor een snelle deskundige beoordeling van psychische klachten en zonodig de toeleiding naar juiste hulp en zorg. Bijvoorbeeld vanwege de vraag of sprake is van ...

  Meer informatie

  Over ons

  Sitagre is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van mensen die als gevolg van psychische klachten worden belemmerd in hun functioneren en daardoor dreigen ...

  Meer informatie