"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Inclusiecriteria

U kunt cliënten doorverwijzen naar Sitagre als er sprake is van de volgende inclusiecriteria:

  • Er is sprake van psychische klachten die leiden tot problemen in persoonlijk, sociaal en beroepsmatig functioneren.
  • De cliënt is gemotiveerd om zich te laten onderzoeken en werkt mee aan de nodige diagnostiek.
  • De cliënt beheerst de Nederlandse taal voldoende of heeft begeleiding van een tolk bij gesprekken.

Exclusiecriteria

  • Exclusiecriteria gelden als er sprake is van een crisissituatie, gedwongen opname (IBS/RM), klinische GGZ, wanen/psychose en letselschade.
  • In geval van afwijkende situaties vindt vooraf overleg plaats of en hoe diagnostiek en behandeladvies kan worden ingezet. 

Verwijswijzer

Wat zijn indicaties voor u om Sitagre in te schakelen? Wat is de situatie? Wij zijn er voor vroegtijdige interventie in psychisch verzuim door persoonlijk of beroepsmatig disfunctioneren. We ondersteunen u in uw aanpak als ...

Meer informatie

Meerwaarde

Sitagre ondersteunt u in uw ambitie om de juiste zorg voor uw cliënten met psychische klachten te kiezen. We leveren een onafhankelijke beoordeling van psychische problematiek. Dat is onze meerwaarde. We zetten hiervoor altijd ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.