"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Verwijzers en klanten

Verwijzers

Sitagre is actief in de bedrijfsgezondheids- c.q. arbomarkt. Als verwijzer bent u actief in arbo begeleiding en re-integratie, bij een inkomensverzekeraar (AOV) of binnen het UWV. U kunt ons in een vroeg stadium van verzuim inzetten als beoordelende instantie. Op basis van onze diagnostiek en bijbehorende behandeladvies kunt u zelf de best sluitende begeleiding en behandeling inzetten.

Wilt u een cliënt verwijzen voor een psychiatrisch consult, expertise of psychodiagnostiek?

Wij zijn er speciaal voor:

  • Bedrijfsartsen/Arbo professionals/HR-adviseurs:
    psychiatrisch consult/psychodiagnostiek/psychiatrische expertise en behandeladvies
  • Verzekeringsartsen/medisch adviseurs:
    psychiatrisch consult/psychodiagnostiek/psychiatrische expertise

Klanten

U vertegenwoordigt werkgevers, inkomensverzekeraars (AOV) of het UWV en voert zogenoemde handelingen in opdracht uit ter beoordeling van de gezondheidstoestand of medische begeleiding van werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden.

Referenties zijn op verzoek verkrijgbaar.

Procedure

Hoe gaat de procedure van aanmelding bij Sitagre in zijn werk? U meldt uw cliënt aan voor een traject bij Sitagre. Wij stemmen af met u als verwijzer en informeren de cliënt over het verloop van de procedure. Het eerste contact ...

Meer informatie

Verwijswijzer

Wat zijn indicaties voor u om Sitagre in te schakelen? Wat is de situatie? Wij zijn er voor vroegtijdige interventie in psychisch verzuim door persoonlijk of beroepsmatig disfunctioneren. We ondersteunen u in uw aanpak als ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.