"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Dienstenoverzicht

Psychiatrisch consult

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om mogelijke twijfel over een diagnose al in een vroeg stadium van verzuim weg te nemen. 
Onze psychiater voert het psychiatrisch consult uit. De diagnose en het behandeladvies helpen u verder in uw begeleiding. Waar nodig leveren we zorgbemiddeling naar de GGZ en ondersteuning bij het overbruggen van een wachtlijst.

Psychiatrische expertise

Een psychiatrische expertise leidt tot een diepgaande beschouwing over oorzaken, klachten en symptomen bij psychiatrische problematiek. In een uitgebreide rapportering stellen we vast of er sprake is van één of meerdere medisch objectiveerbare psychiatrische aandoeningen. Onze psychiater brengt gevolgen voor het functioneren in kaart. De inzet van een psychiatrische expertise is zinvol bij een arbeidsongeschiktheidsbeoordeling (UWV, AOV) maar ook in het kader van bedrijfsgezondheidszorg. De verwijzer kan aan de hand van de expertise vervolgens zelf de beperkingen voor arbeid in kaart brengen. 

Maatwerk

Sitagre kan maatwerk inzetten als er een vraag bestaat op psychiatrisch vlak waarbij het nog onduidelijk is welke oplossing het beste passend is. Het kan gaan om psychiatrische diagnostiek op het gebied van geschillen, of behoefte aan aanvullende dienstverlening. Te denken valt aan toeleiding in zorg of overbruggende contacten met een psycholoog of psychiater vanuit Sitagre in geval van een wachtlijst voor een S-GGZ-behandeling.

Aanvullende onderzoeken

Voor afronding van psychiatrische diagnostiek kan aanvullend onderzoek nodig zijn om bepaalde gedrags- en ontwikkelingsstoornissen of persoonlijkheidsproblematiek uit te sluiten. Of om het intelligentieniveau of geheugenproblemen te objectiveren. 

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Neuropsychologisch onderzoek (NPO) formuleert en toetst hypotheses bij cognitieve stoornissen. We onderzoeken de relatie tussen hersenfuncties en mogelijke neurocognitieve beperkingen. Het kan gaan om milde neurocognitieve stoornis (MCI), dementie of NAH. 

Vraag hieronder een vrijblijvende offerte voor het verkrijgen van duidelijkheid over de juiste diagnose en behandeling.

Psychisch belastbaarheidsonderzoek Ergatis

Wanneer diagnose, behandeling en prognose al bekend zijn, maar er behoefte is aan inzicht in de belastbaarheid voor werk bij psychische klachten, dan kunt u deze aanmelden bij onze zusteronderneming Ergatis. Het gaat hierbij vaak om complex verzuim waarbij de verzekeringsarts ook een FML (functionele mogelijkheden lijst) voor u opstelt. De focus ligt op het starten met werkhervatting, benutten van belastbaarheidsverhogende interventies, voorkomen van terugval of verergering van klachten (duurzame inzetbaarheid), en onderbouwing van arbeidsongeschikheidsclaims.  

Procedure

Hoe gaat de procedure van aanmelding bij Sitagre in zijn werk? U meldt uw cliënt aan voor een traject bij Sitagre. Wij stemmen af met u als verwijzer en informeren de cliënt over het verloop van de procedure. Het eerste contact ...

Meer informatie

Verwijswijzer

Wat zijn indicaties voor u om Sitagre in te schakelen? Wat is de situatie? Wij zijn er voor vroegtijdige interventie in psychisch verzuim door persoonlijk of beroepsmatig disfunctioneren. We ondersteunen u in uw aanpak als ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.