"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Psychiatrische consultatie

Dit product wordt ingezet bij (een vermoeden van) een klinische stoornis zoals angst/paniek, depressie of PTSS. Bijvoorbeeld in het kader van verzuimbegeleiding door de bedrijfsarts (WVP). Bij twijfel over de diagnose, behandeling of medicatie, of bij behoefte aan een second opinion.

Onderzoek door een psychiater op basis van voorinformatie van de verwijzer, diagnoseconsult (zo nodig tweede spreekuur), en afstemming met de behandelaar. Indien het vermoeden bestaat dat sprake is van een herstelbelemmerende fysieke gesteldheid, vindt tevens laboratorium onderzoek plaats om afwijkingen uit te sluiten.

Rapportage van diagnose en behandeladvies aan cliënt en verwijzer. Zo nodig en tegen meerprijs zorgbemiddeling naar de GGZ.

Omdat er een nauwkeurige verwijsdiagnose is gesteld, kan uitstel van verwijzing of een verkeerde verwijzing worden voorkomen. Uiteindelijk zorgt dit voor een kortere duur van onbehandelde ziekte en voor een betere uitkomst voor cliënt en werkgever.

In sommige situaties is voor afronding van de psychiatrische diagnostiek eerst nog aanvullend psychodiagnostisch onderzoek nodig om bepaalde gedrags- en ontwikkelingsstoornissen of ernstige persoonlijkheidsproblematiek uit te kunnen sluiten of om intelligentieniveau of geheugenproblemen te objectiveren.

Dienstenoverzicht (verwijzers)

...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van psychische klachten en psychiatrische ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.