"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Psychiatrische diagnostiek van angst/paniek en depressie

Dit product wordt ingezet bij (een vermoeden van) een klinische stoornis zoals angst/paniek of depressie. Bij twijfel over de diagnose, behandeling of medicatie, of bij behoefte aan een second opinion.

Onderzoek door psychiater of klinisch psycholoog op basis van voorafgaande screening van de problematiek.

Deze diagnostiek wordt uitgevoerd door een psychiater of klinisch psycholoog en bestaat uit een semi-gestructureerd interview met de cliënt en een beoordeling van diens psychische gesteldheid. Hierbij wordt nagegaan of en zo ja welke diagnose van toepassing is en wat daarvoor de meest aangewezen behandeling is. Dit wordt in het onderzoek nader toegelicht aan de cliënt.

Rapportage van diagnose en behandeladvies aan cliënt en verwijzer. Zo nodig inzet zorgbemiddeling.

Dienstenoverzicht (verwijzers)

De dienstverlening van Sitagre bestaat uit de volgende ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van psychische klachten en stoornissen van mensen die problemen ervaren in hun persoonlijk, ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.