"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Neuropsychologisch onderzoek van cognitieve klachten

Dit product wordt ingezet indien vermoeden bestaat van een cognitieve stoornis. Het gaat hierbij om een verdenking op mild cognitive impairment (MCI), een (beperkte) neurcognitieve stoornis in DSM 5 termen of dementie in DSM-IV-TR termen. Ook bij verdenking op cognitieve problemen ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan dit product worden ingezet.

Er wordt altijd begonnen met een consult door een psychiater. Dit is noodzakelijk om vast te stellen welke vervolgstappen gezet moeten worden en om andere oorzaken van cognitieve problematiek uit te sluiten. Wanneer sprake blijkt te zijn van een psychiatrische stoornis welke de cognitieve klachten kan verklaren, zal worden volstaan met diagnostiek en het geven van een advies voor behandeling of verwijzing. Indien inderdaad een verdenking bestaat op een cognitieve stoornis, zal een neuropsychologisch onderzoek worden ingezet (NPO).

Het NPO bestaat uit 2 delen: een neuropsychologisch vraaggesprek en het uitvoeren van testen. In het gesprek vraagt de neuropsycholoog naar de aard van de klachten van betrokkene en de gevolgen die deze daarvan ervaart in het dagelijks leven en in het werk. Het kan nuttig zijn als iemand uit de naaste omgeving van betrokkene bij dit gesprek aanwezig is om één en ander nader toe te lichten. Vervolgens voert betrokkene een aantal testen uit. Deze testen doet betrokkene alleen. Tot slot is er ruimte voor het stellen van vragen. Na het testonderzoek verwerkt de neuropsycholoog de testen. De neuropsycholoog beoordeelt de uitkomsten en bevindingen voor een eindconclusie en advies. Na overleg met de beoordelend psychiater worden de eindconclusie en advies teruggekoppeld aan cliënt en verwijzer.

Dienstenoverzicht (verwijzers)

...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van psychische klachten en psychiatrische ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.