"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Psychiatrisch consult

Een psychiatrisch consult levert een nauwkeurige verwijsdiagnose op in een vroeg stadium van verzuim (< 13 weken), of als uitval dreigt. We onderzoeken de mogelijkheid van een psychiatrische stoornis volgens DSM 5 classificeerbare aandoeningen. 

Wat is de meerwaarde

 • Een psychiatrisch consult vroeg in verzuim kan uitstel van verwijzing, een verkeerde verwijzing of het uitblijven van behandeling voorkomen.
 •  Een psychiatrische stoornis blijft zo niet onnodig lang zonder diagnose of adequate verwijzing.
 • We ondersteunen u als bedrijfsarts of verzekeringsarts bij verzuimbegeleiding WvP met een tijdig consult.
 • U haalt hiermee mogelijke twijfel over de diagnose en ingezette behandeling weg.
 • Ook als er behoefte is aan een second opinion door een expert, is ons psychiatrisch consult een passende optie.

Wanneer zet u een psychiatrisch consult in

Het psychiatrisch consult is in te zetten bij onderzoek naar psychiatrische stoornissen als angst, paniek, depressie, stressor-gerelateerde stoornissen, PTSS (posttraumatische stress stoornis), comorbiditeit bij afhankelijkheid van alcohol of drugs in combinatie met een psychische stoornis.

Door wie uitgevoerd

Psychiater

Aanpak

 • Het psychiatrische consult - ook wel diagnoseconsult - betreft een interview op één van onze locaties in Nederland.
 • We beoordelen de psychische gesteldheid van betrokkene op basis van het gesprek, de voorinformatie van u als verwijzer en in afstemming met de behandelaar. Als nodig plannen we een tweede afspraak.
 • Ook kunnen we bij een herstel belemmerende fysieke gesteldheid laboratoriumonderzoek inzetten om afwijkingen uit te sluiten.
 • Er vindt een interne collegiale toets op het advies plaats door middel van een tweede lezing. Op basis van onze bevindingen stellen we een diagnose.
 • De mogelijkheid bestaat om aanvullend psychodiagnostisch onderzoek te verrichten om bepaalde gedrags- of ontwikkelstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek aan te tonen of uit te sluiten.

Resultaat/advies

 • Betrokkene en u als verwijzer ontvangen een rapportage van de conclusies na diagnose en een behandeladvies als er sprake is van een psychiatrische stoornis. In een vroeg stadium van verzuim, of als uitval dreigt.
 • Als nodig kunnen we zorgbemiddeling inzetten naar de GGZ.

Inclusiecriteria voor doorverwijzing

 • U kunt uw cliënt doorverwijzen als er sprake is van psychische problematiek die leidt tot problemen bij persoonlijk, sociaal en beroepsmatig functioneren. Een belangrijke voorwaarde is wel dat betrokkene gemotiveerd is om mee te werken aan de diagnostische onderzoeken.
 • Is er sprake van ernstige psychiatrische problematiek zoals een crisissituatie, gedwongen opname (IBS/RM), klinische GGZ, wanen/psychose en letselschade dan is acute hulp geboden. Hiervoor is Sitagre niet de aangewezen partij. 

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.