"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Psychodiagnostisch onderzoek van ADHD, autisme en persoonlijkheidsproblematiek

Dit product wordt ingezet voor (aanvullend) onderzoek van een mogelijke ontwikkelingsstoornis (o.a. ADHD, ASS) of persoonlijkheidsstoornis. Om verklaringen te vinden voor sociaal-emotionele problemen die mensen (herhaaldelijk) ondervinden in hun omgang met anderen en het werk.

Onderzoek door een GZ-psycholoog en een klinisch psycholoog of psychiater.

Een psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit één of meerdere gesprekken met een GZ-psycholoog, het afnemen van vragenlijsten en het uitvoeren van praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten. Soms zal de onderzoeker vragen om iemand uit de naaste omgeving van de cliënt (bijvoorbeeld de partner of één van de ouders) te betrekken voor het verkrijgen van nadere informatie. De uitkomsten van de onderzoeken worden besproken met de psychiater/klinisch psycholoog voor het stellen van de definitieve diagnose en het vaststellen van het behandeladvies.

Rapportage van diagnose en behandeladvies aan cliënt en verwijzer. Zo nodig inzet zorgbemiddeling.

Dienstenoverzicht (verwijzers)

De dienstverlening van Sitagre bestaat uit de volgende ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van psychische klachten en stoornissen van mensen die problemen ervaren in hun persoonlijk, ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.