"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Psychodiagnostisch onderzoek van ADHD, autisme en persoonlijkheidsproblematiek

Dit product wordt ingezet voor (aanvullend) onderzoek van een mogelijke ontwikkelingsstoornis (o.a. autisme/ASS, ADHD) of ernstige persoonlijkheidsproblematiek (o.a. dwangmatigheid, narcisme, vermijdingsgedrag). Om verklaringen te vinden voor sociaal-emotionele problemen die mensen al langere tijd en bij herhaling ondervinden in hun omgang met anderen en het werk.

Onderzoek door een gz-psycholoog op basis van een voorafgaand psychiatrisch diagnoseconsult door een psychiater.

Een psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit één of meerdere gesprekken met een gz-psycholoog, het afnemen van vragenlijsten en het uitvoeren van praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten. Soms zal de onderzoeker vragen om iemand uit de naaste omgeving van de cliënt (bijvoorbeeld de partner of één van de ouders) te betrekken voor het verkrijgen van nadere informatie. De uitkomsten van de onderzoeken worden besproken met de psychiater/klinisch psycholoog voor het stellen van de definitieve diagnose en het vaststellen van het behandeladvies.

Rapportage van diagnose en behandeladvies aan cliënt en verwijzer. Zo nodig zorgbemiddeling naar de GGZ.

Indien de cliënt over langere tijd en bij herhaling sociaal-emotionele problemen ondervindt in de omgang met anderen en werk, kan sprake zijn van een ontwikkelings- of persoonlijkheidsstoornis. In zulke gevallen is de cliënt niet in staat om zijn of haar gedrag aan te passen aan de omstandigheden en situatie. Vaak gaan problemen op dit vlak gepaard met conflicten, pesten en sociale uitsluiting. In de huidige maatschappij bestaat weinig tolerantie voor afwijkend gedrag waardoor mensen soms te snel worden gelabeld als autist, ADHD-er, neuroot of narcist. Het is in deze gevallen dan ook van belang om goed te onderzoeken wat de aard en de ernst van de "afwijking" is, en of dit om gespecialiseerde behandeling vraagt of dat bijvoorbeeld een lichtere aanpak met inzicht verhogende psycho educatie kan volstaan.

Dienstenoverzicht (verwijzers)

...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van psychische klachten en psychiatrische ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.