"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Psychiatrische expertise

Een psychiatrische expertise is een objectieve analyse van het ziektebeeld en leidt tot een zorgvuldige beschouwing over oorzaken, klachten en symptomen bij psychiatrische problematiek.

Wat is de meerwaarde

We stellen voor u vast of er sprake is van eén of meerdere medisch objectiveerbare psychiatrische aandoeningen. Doordat het een diepgaande expertise betreft, krijgt u een uitgebreid overzicht van de gevolgen voor het functioneren. Het is zinvol om een expertise uit te voeren in de volgende situaties:

Bij claimbeoordeling arbeidsongeschiktheid voor het UWV, inkomensverzekeraar (AOV) of een juridische/gerechtelijke procedure.

Wanneer zet u een psychiatrische expertise in

U kunt een onafhankelijke diepgaande psychiatrische expertise inzetten als een zorgvuldige onderbouwing van psychiatrische diagnostiek en gevolgen voor het functioneren noodzakelijk zijn. Bij complexe psychische problematiek, waarbij mogelijk sprake is van ontwikkelingsstoornissen, klinische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychotrauma, somatisch-symptoom stoornissen of comorbiditeit, kan onze expertise uitkomst bieden.

Door wie uitgevoerd

Psychiater

Aanpak

 • Een psychiatrische expertise is een intensief traject, waarbij de psychiater betrokkene op minimaal twee afspraken ziet voor een uitgebreid consult.
 • We nemen een uitgebreide sociobiografische anamnese af, als mogelijk wordt ook een heteroanamnese afgenomen.
 • Bij de huisarts en/of andere beoordelaars vragen we alle beschikbare informatie op.
 • Als het nodig is, zetten we aanvullend psychodiagnostisch onderzoek in.

Resultaat/advies

 • De rapportage bevat een zorgvuldige analyse met diagnostische overwegingen, oorzaken en onderlinge samenhang van klachten en symptomen.
 • Overwegingen met betrekking tot validiteit, plausibiliteit en consistentie vormen een integraal onderdeel van het rapport.
 • We leveren een diepgaande beschouwing over beperkingen en mogelijkheden die bij een eventueel vastgestelde stoornis naar voren komen. Let op, dit betreft geen FML, die kan de verwijzer zelf opstellen.  Maar u kunt ook Ergatis hiervoor inschakelen.
 • U heeft hiermee een objectief en onafhankelijk rapport in handen, met als gewenst een passend behandeladvies.
 • Het rapport stellen we op in overeenstemming met de relevante richtlijnen van de NVVP en NVMSR.
 • Afhankelijk van de context van het onderzoek is blokkeringsrecht van toepassing.

Inclusiecriteria voor doorverwijzing

 • U kunt uw cliënt doorverwijzen als er sprake is van psychische problematiek die leidt tot problemen bij persoonlijk, sociaal en beroepsmatig functioneren. Beide partijen moeten vooraf overeenstemming bereiken over de inzet, het doel en de werkwijze van de onafhankelijke psychiatrische expertise.
 • Is er sprake van ernstige psychiatrische problematiek zoals een crisissituatie, gedwongen opname (IBS/RM), klinische GGZ, wanen/psychose en letselschade, dan is dan is acute hulp geboden. Hiervoor is Sitagre niet de aangewezen partij. 

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.