"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Psychodiagnostisch onderzoek 

Door middel van psychodiagnostisch onderzoek voor volwassenen, bepalen we of er mogelijk sprake is van een DSM classificeerbare psychiatrische aandoening. Het kan gaan om een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of Autisme/Ass, of persoonlijkheidsproblematiek.

Wat is de meerwaarde

 • Psychodiagnostisch onderzoek helpt om verklaringen te vinden, als cliënt al langer sociaal-emotionele problemen ondervindt in de omgang met anderen en in beroepsmatig functioneren.
 • Problemen kunnen gepaard gaan met conflicten op het werk of in de privésfeer, pesten, sociale uitsluiting, angst. Een cliënt is niet in staat om het gedrag aan te passen aan de omstandigheden en situatie in dergelijke gevallen.
 • Onderzoek naar ontwikkelings- of persoonlijkheidsstoornissen helpt, om te bepalen wat de aard en de ernst van de afwijking is. Een gespecialiseerde behandeling kan nodig zijn. In andere gevallen kan worden volstaan met een lichtere aanpak, ondersteund door inzicht verhogende psycho-educatie.
 • De inzet van aanvullende psychodiagnostisch onderzoek kan ondersteunend zijn aan een psychiatrische expertise.

Wanneer zet u psychodiagnostisch onderzoek in

Psychodiagnostiek kunt u inzetten als er mogelijk sprake is van:

Door wie uitgevoerd

Psychiater en/of klinische psycholoog, GZ-psycholoog

Aanpak

Het psychodiagnostisch onderzoek is als volgt opgebouwd:  

 • We starten met een indicatieconsult door de psychiater, dit achten we noodzakelijk om de juiste vervolgstappen, de onderzoeksrichting en de ernst van de problematiek te bepalen.
 • De GZ-psycholoog of klinische psycholoog heeft vervolgens één of meerdere gesprekken met de cliënt.
 • We nemen vragenlijsten af.
 • Het uitvoeren van praktische tests, schrijf- of vertelopdrachten is ook een vast onderdeel van het onderzoek.

De partner of naaste familie van uw cliënt wordt bij voorkeur betrokken voor heteroanamnese.  

Resultaat

 • Na een intercollegiaal overleg tussen psychiater/klinische psycholoog/GZ-psycholoog wordt de rapportage opgesteld met de definitieve diagnose en het behandeladvies en/of medicatieadvies, op basis van uitkomsten van de onderzoeken en gesprekken.
 • De uitkomst biedt handvatten voor verdere begeleiding van betrokkene in het dagelijks functioneren.  
 • Zo nodig helpen we met zorgbemiddeling naar de GGZ.

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.