"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Het CIBG van het ministerie van VWS heeft op 10 oktober 2017 Sitagre Verzekerde Zorg B.V. toegelaten als instelling voor medisch specialistische zorg waarop aanspraak bestaat op grond van de Zorgverzekeringswet.

Met deze zogenoemde WTZi-erkenning is het mogelijk om huisartsen en behandelinstellingen te helpen met diagnostiek en behandel/medicatieadviezen voor hun patiƫnten.

Wij zijn aangesloten op ZorgDomein zodat de huisartsen eenvoudig kunnen verwijzen naar ons.

Verwijzers

Dit product wordt ingezet voor een snelle deskundige beoordeling van psychische klachten en zonodig de toeleiding naar juiste hulp en zorg. Bijvoorbeeld vanwege de vraag of sprake is van ziekte, bij ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van psychische klachten en stoornissen van mensen die problemen ervaren in hun persoonlijk, sociaal en/of ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.