"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Psychodiagnostiek – Ontwikkelingsstoornissen  - ADHD

ADHD ofwel Attention Deficit Hyperactivity Disorder, is een aandachtsdeficiëntie- en hyperactiviteitsstoornis. Bij het subtype ADD, Attention Deficit Disorder, ontbreekt het hyperactieve en de impulsiviteit. DSM 5 schaart beide vormen onder dezelfde noemer, ADHD. Bij ADHD is er sprake van een verstoring in de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Dit kan problemen opleveren in gedrag.

Wat is de meerwaarde van ADHD-onderzoek

  • Onderzoek naar AD(H)D biedt duidelijkheid bij psychische klachten of problemen op het gebied van aandacht, concentratie, hyperactief gejaagd gedrag of impulsiviteit.
  • We brengen in kaart wat dit betekent in functioneren voor een betrokkene met deze ontwikkelingsstoornis. Inzicht brengt rust en focus.

Wanneer zet u onderzoek naar ADHD in

  • Als er regelmatig sprake is van uitstelgedrag, geen reflectievermogen, het niet afmaken van taken, chaos in werk en dagelijks leven of het missen van cruciale informatie/instructie.
  • Bij comorbiditeit, zoals verslaving ter onderdrukking van impulsen.

Door wie uitgevoerd

Psycholoog NiP of GZ-psycholoog onder supervisie van psychiater of klinisch psycholoog.

Aanpak

  • Nog voor het consult sturen we digitaal vragenlijsten ter invulling.
  • ADHD-onderzoek voeren we bij voorkeur in de ochtend uit en zo nodig een deel van de middag.
  • Het diagnosegesprek gaat diep in op kindertijd en de volwassenheidsperiode. Aan de hand van een vragenlijst vragen we uitgebreid uit, over mogelijke symptomen op het gebied van aandacht en hyperactiviteit, impulsiviteit. Zo kunnen we een analyse maken van de aard en de ernst van de problematiek.
    Het onderzoek duurt 2,5 uur. Bij voorkeur is er een naast familielid bij aanwezig.
  • De psycholoog verwerkt bevindingen en conclusies in een verslag.

Resultaat

Het verslag, de uitkomsten van het intakegesprek en het diagnoseconsult vormen de beoordeling ten behoeve van het (bij)stellen van een diagnose en het verstrekken van een behandeladvies. Hiermee kunt u als verwijzer verder met de juiste begeleiding op maat, met waar nodig de juiste aanpassingen. Onnodig uitval kan zo worden voorkomen. 

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.