"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Psychodiagnostiek – Persoonlijkheidsonderzoek volwassenen

Ieder mens is uniek, met eigen complexe patronen van diepgewortelde psychologische kenmerken en gedrag. Het persoonlijke patroon van iemand bepaalt hoe de reactie is op (mogelijk stressvolle) gebeurtenissen en situaties. Als dit herhaaldelijk psychosociale problemen oplevert kan persoonlijkheidsonderzoek helpen.
We onderzoeken of er sprake is van een ziektebeeld gebaseerd op een persoonlijkheidsstoornis. Het resultaat van ons onderzoek heeft de nadruk op een beschrijvende vorm van diagnostiek, waaruit ook behandelsuggesties volgen. We verrichten een classificatie volgens de DSM 5 systematiek.

Wat is de meerwaarde

 • Het persoonlijkheidsonderzoek biedt duidelijkheid wanneer betrokkene op persoonlijk of sociaal vlak of in werk vastloopt zonder duidelijke oorzaak.
 • Is er sprake van een mentaal verstoord evenwicht, frequente conflictsituaties, of mogelijk schadelijk gedrag voor betrokkene zelf? Inzicht helpt om gedrag te accepteren en/of te veranderen.
 • Het doel is om te bepalen of het patroon van psychologische en gedragskenmerken helpen of belemmeren in functioneren.
 • De uitkomst van het onderzoek biedt handvatten voor zowel cliënt als verwijzer om de problematiek hanteerbaar te maken in dagelijks functioneren.
 • Ook zetten wij psychodiagnostisch onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen in als onderdeel van een psychiatrische expertise ter onderbouwing van arbeidsgeschiktheidsbeoordeling (voor UWV, AOV).

Wanneer zet u persoonlijkheidsonderzoek in

Persoonlijkheidsonderzoek kunt u inzetten bij psychiatrische problematiek volgens de DSM 5 onderverdeling van persoonlijkheidsstoornissen in 3 clusters:

 • Cluster A Paranoïde, schizoïde, schizo typisch
 • Cluster B Theatraal, narcisme, antisociaal, borderline
 • Cluster C Ontwijkend, angstig, afhankelijk, obsessief-compulsief
  En verder:
 • Ongespecificeerde of anders gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis.

Door wie uitgevoerd
Psycholoog NiP of GZ-psycholoog, onder supervisie van een psychiater of klinisch psycholoog.

Aanpak

 • Bij persoonlijkheidsonderzoek starten we met vragenlijsten, van tevoren in te vullen door de betrokkene zelf en een naaste (heteroanamnese).
 • Vervolgens vinden er een tweetal gesprekken plaats: een heterobiografisch gesprek en een semi-gestructureerd interview.
 • We nemen alle beschikbare informatie uit mogelijk eerdere onderzoeken mee in de beoordeling.

De informatie dient als aanvulling op de gesprekken. De psycholoog verwerkt de bevindingen en conclusies in een verslag.

Resultaat

Aan de hand van het verslag en de uitkomsten van tests, het intakegesprek en het diagnoseconsult stellen we een diagnose op en verstrekken we een behandeladvies. 
 

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.