"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Procedure

Onze diagnostiek en behandeladviezen zijn opgezet volgens het stepped care principe om te bewerkstelligen dat cliënten niet zwaarder worden behandeld dan strikt noodzakelijk. Deze benadering voorkomt tevens dat mensen onnodig worden belast met stigmatiserende psychiatrische labels.

Wij maken onderscheid tussen:
1. Multidisciplinaire screening
2. Psychiatrische diagnostiek
3. Psychodiagnostisch onderzoek

1. Multidisciplinaire screening
Centraal in ons onderzoeksproces staat een uitgebreide screening van de psychische klachten. In de meeste gevallen kan op basis van deze screening de juiste interventie worden bepaald in overleg met de cliënt.

De screening bestaat uit twee onderdelen:

  • een gesprek met een psycholoog aan de hand van een vooraf toegestuurde oriënterende vragenlijst om de klachten en de zorgvraag van de cliënt in kaart te brengen;
  • een lichamelijk onderzoek door een fysiotherapeut om de algehele conditie te bepalen en (op indicatie) laboratorium onderzoek om afwijkingen in bloed en urine uit te sluiten. 

Op basis van de screening wordt beoordeeld of de klachten kunnen worden aangepakt door middel van psycho-educatie, een leefstijlinterventie, coaching of een zingevingstraject. In dat geval volgt een afsluitend adviesgesprek en bemiddeling naar de geadviseerde interventie (indien van toepassing na akkoord van de opdrachtgever voor de kosten). Na zes weken nemen wij contact op met de cliënt om na te gaan of de klachten zijn verminderd. Afhankelijk van de situatie kan in overleg met de cliënt en verwijzer alsnog worden besloten nadere psychiatrische diagnostiek.

2. Psychiatrische diagnostiek
Indien uit de screening blijkt dat de psychische klachten zo ernstig zijn dat mogelijk sprake is van een afwijking c.q. stoornis ten aanzien van het persoonlijk en sociaal functioneren, volgt na de screening psychiatrische diagnostiek. Deze diagnostiek wordt uitgevoerd door een psychiater of klinisch psycholoog en bestaat uit een semi-gestructureerd interview met de cliënt en een beoordeling van diens psychische gesteldheid. Hierbij wordt nagegaan of en zo ja welke diagnose van toepassing is en wat daarvoor de meest aangewezen behandeling is. Dit wordt in het onderzoek nader toegelicht aan de cliënt.

3. Psychodiagnostisch onderzoek
In sommige situaties is voor afronding van de psychiatrische diagnostiek eerst nog verdiepend psychodiagnostisch onderzoek nodig om bepaalde gedrags- en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme of persoonlijkheidsproblematiek uit te kunnen sluiten of om intelligentieniveau of geheugenproblemen te objectiveren. Een psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit één of meerdere gesprekken met een GZ-psycholoog, het afnemen van vragenlijsten en het uitvoeren van praktische testen, schrijf- of vertelopdrachten. Soms zal de onderzoeker vragen om iemand uit de naaste omgeving van de cliënt (bijvoorbeeld de partner of één van de ouders) te betrekken voor het verkrijgen van nadere informatie. De uitkomsten van de onderzoeken worden besproken met de psychiater/klinisch psycholoog voor het stellen van de definitieve diagnose en het vaststellen van het behandeladvies.

De cliënt ontvangt onze bevindingen en adviezen in de vorm van een uitgebreid onderzoeksverslag dat na instemming tevens wordt verstrekt aan de verwijzend huisarts of bedrijfsarts. De huisarts kan vervolgens zelf doorverwijzen naar de juiste behandelinstelling. Voor bedrijfsartsen kunnen wij zonodig en desgewenst zorgbemiddeling uitvoeren.

Onze dienstverlening vindt plaats tijdens kantooruren (09.00 uur -17.00 uur) en omvat geen behandeling, crisisopvang of interventies buiten onze locaties.

Doorlooptijden:

  • Multidisciplinaire screening: binnen 7 werkdagen na opdrachtverstrekking
  • (Psycho)diagnostiek: binnen 8 werkdagen na screening

Dienstenoverzicht (verwijzers)

De dienstverlening van Sitagre bestaat uit de volgende ...

Meer informatie

Meerwaarde

Sitagre is opgericht vanuit de ambitie om de hulp en zorg voor mensen met psychische klachten en problemen te verbeteren. Wij zien dat de GGZ is overbelast en wachtlijsten en ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.