"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Inclusiecriteria

Cliënten die worden verwezen naar Sitagre voldoen aan de volgende criteria:

  • Er is sprake van psychische klachten die leiden tot ernstige problemen in persoonlijk, sociaal en/of beroepsmatig functioneren
  • De cliënt is gemotiveerd om zich te laten onderzoeken en werkt mee aan de daarvoor benodigde diagnostiek
  • De cliënt beheerst de Nederlandse taal of wordt begeleid door een tolk bij gesprekken
  • De cliënt is verzekerd bij een reguliere zorgverzekeraar

Exclusiecriteria zijn crisissituatie, gedwongen opname (IBS/RM), klinische GGZ, wanen/psychose en letselschade.

In geval van afwijkende situaties vindt vooraf nader overleg plaats om na te gaan of de gevraagde zorg kan worden geleverd.

Verwijswijzer

Hieronder treft u onze verwijswijzer met indicaties om Sitagre in te schakelen. Graag adviseren wij u in ...

Meer informatie

Meerwaarde

Sitagre is opgericht vanuit de ambitie om de hulp en zorg voor mensen met psychische klachten en problemen te verbeteren. Wij zien dat de GGZ is overbelast en ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.