"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Meerwaarde

Sitagre is opgericht vanuit de ambitie om de hulp en zorg voor mensen met psychische klachten en problemen te verbeteren.

Wij zien dat de GGZ is overbelast en wachtlijsten en budget-overschrijdingen een steeds groter knelpunt worden. Voor een deel komt dit omdat steeds meer mensen moeite hebben om zich te handhaven in de huidige geïndividualiseerde maatschappij met een overload aan informatie en prikkels, en daardoor kampen met stressgerelateerde aandoeningen. Tegelijkertijd neemt de druk toe om afwijkend gedrag te labelen met een diagnose om voor vergoeding van hulp in aanmerking te komen. Deze druk komt niet alleen van de mensen zelf, maar ook vanuit hun omgeving en soms zelfs van behandelaren die zonder diagnose geen zorg kunnen verlenen. De zorgconsumptie neemt alleen maar toe terwijl dit niet altijd de enige of juiste oplossing is, en regelmatig wel tot vertraging leidt.

Sitagre ondersteunt verwijzers met snelle diagnostiek en gedegen behandel-/medicatieadviezen voor complexe psychische problematiek.

We willen zo veel mogelijk voorkomen dat mensen onnodig worden belast met stigmatiserende psychiatrische labels. Ook willen we helpen voorkomen dat er mensen onnodig op wachtlijsten staan, terwijl er ondertussen niets gebeurt. Wij besteden in onze consultatie veel aandacht aan voorlichting en leggen mensen goed uit welk aandeel zij zelf kunnen nemen op weg naar een oplossing van hun psychische problemen. Aandacht voor zingeving en een gezonde leefstijl maakt daar vanzelfsprekend deel van uit.

Wij zijn een goed alternatief in geval van twijfel over de juiste diagnose, behandeling of medicatie. Bijvoorbeeld omdat de situatie verslechtert, het herstel stagneert of omdat er behoefte is aan een second opinion. Een sluitende aanpak start immers met een goede beoordeling van de problematiek. Door het inzetten van Sitagre hoeft daar niet op te worden gewacht.

Procedure

...

Meer informatie

Verwijswijzer

Hieronder treft u onze verwijswijzer met indicaties om Sitagre in te schakelen. Graag adviseren wij u in ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.