"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Meerwaarde

In toenemende mate lopen mensen vast in psychische klachten en gezondheidsproblemen die op zich goed te verhelpen zijn indien ze tijdig worden aangepakt, maar die snel ernstiger worden indien ze niet worden herkend en waar nodig doeltreffend behandeld.

Helaas (h)erkennen mensen vaak niet op tijd de signalen, zijn ze onvoldoende in staat zich zelf aan te passen aan veranderende omstandigheden, of weten ze simpelweg niet waar ze terecht kunnen met hun problemen. Ondertussen verslechtert de sociale omgang in de thuissituatie en op het werk, en neemt het risico op onhoudbare en onherstelbare situaties alleen maar toe.

Het resulteert dikwijls in aanpassingsstoornissen, conflicten, burn-out, angst, depressie, inactiviteit en uiteindelijk verlies van werk en inkomen waardoor mensen geïsoleerd en uit beeld raken. Dit terwijl al lang duidelijk is dat problemen het beste kunnen worden voorkomen en opgelost waar ze zijn ontstaan; bij de mensen zelf en in hun omgeving.

Sitagre helpt door vroegtijdige screening, diagnostiek en toeleiding naar adequate hulp en zorg. Met onze bijdrage voorkomen wij dat mensen te laat of verkeerde zorg ontvangen, scheiden wij ziekte van psychosociale problematiek, brengen wij mensen in beweging en bevorderen wij voorspoedig herstel van functioneren. Onafhankelijk, en zonder financieel belang bij de geadviseerde behandeling.

Wij zijn een goed alternatief indien de reguliere zorg tekortschiet. Bijvoorbeeld in geval van afstemmingsproblemen en wachtlijsten, steeds terugkerende psychische klachten, onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, reeds langer lopende functioneringsproblematiek of bij behoefte aan een second opinion.

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en bellen wij met de cliënt voor een intake om de actuele situatie in kaart te brengen en het juiste onderzoekstraject te bepalen. Nadat de situatie van de cliënt in kaart is ...

Meer informatie

Tips voor verwijzen

Hieronder is een overzicht opgenomen van situaties waarin het verstandig kan zijn om Sitagre in te schakelen. Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.