"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Neuropsycholoog 32-40 uur p/w 

In verband met uitbreiding van onze dienstverlening hebben wij een vacature voor een neuropsycholoog die ons professionele team komt versterken.

Wat maakt werken bij ons speciaal?
Voor onze multidisciplinaire trajecten maken wij gebruik van een groot netwerk van specialisten en deskundigen, waaronder neurologen, psychiaters en fysiotherapeuten. Wij werken met een uitgebreide ‘testkast’ en met i-Pads waarop testen en diverse vragenlijsten ten behoeve van de diverse onderzoeken beschikbaar zijn.
Wij staan open voor jouw input en zienswijzen, zijn altijd bezig onszelf en onze producten te verbeteren. Wij werken met een speciaal voor onze eigen organisatie geschreven, gebruikersvriendelijk en zeer overzichtelijk elektronisch cliëntendossier.

Je komt ons team van 12 psychologen versterken. Eens per maand is er intervisie en werkoverleg, op die dag is er ook ruimte om de artsen en andere professionals te ontmoeten. Eénmaal per jaar wordt een eindejaarsbijeenkomst gehouden tezamen met Ergatis. Verder rijden bijna al onze psychologen in een lease-auto.

Wie zijn wij?
Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval te voorkomen, ook als er geen duidelijke diagnose is.
Wij voeren uitgebreide expertise onderzoeken uit ten behoeve van claimbeoordelingen op verzoek van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen of medisch adviseurs.  

Wat zijn de werkzaamheden?

Als neuropsycholoog voer je neuropsychologisch- en mentaal duurbelastbaarheidsonderzoek uit ten behoeve van de  arbeidsgeneeskundige onderzoekstrajecten van Ergatis of ten behoeve van expertiseonderzoek van Sitagre.  Het NPO duurt circa drie uur, het MDBO circa 6 uur en vinden plaats op of nabij een van onze zes locaties (Nijmegen, Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Breda of Den Bosch). Wij zijn in verband met de spreiding bij voorkeur op zoek naar iemand woonachtig in de regio Zwolle/Nijmegen die ook bereid is om flexibel inzetbaar te zijn in de andere regio’s.

Het NPO bestaat uit drie delen: een neuropsychologisch vraaggesprek, het uitvoeren van testen en het verwerken van de uitkomsten tot een conclusie en advies. Het MDBO bestaat daarnaast ook uit diverse computertaken. De bevindingen van de onderzoeken rapporteer je aan de voor het traject verantwoordelijke arts/specialist en worden gebruikt om te komen tot de medische eindconclusie en/of  het (behandel) advies ten aanzien van belastbaarheid voor arbeid van cliënt. Zo willen wij cliënt helpen zich staande te houden, alsook de bedrijfsarts adviseren hoe uitval te voorkomen en zo het hervatten van werk of herstel te bespoedigen.

Wij werken graag met allround en flexibel inzetbare professionals. Daarom zul je op termijn ook ingewerkt worden op het uitvoeren van psychisch belastbaarheidsonderzoeken en copingonderzoeken. 

Nieuwsgierig?
Neem dan contact op met Annemieke van der Sterre, personeelszaken via 024-8457860 of stuur een e-mail naar pz@ergatis.nl. Kijk voor meer informatie op www.sitagre.nl en www.ergatis.nl.

  Dienstenoverzicht

   Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

  Meer informatie

  Over ons

  Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

  Meer informatie

  De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.