"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Neuropsycholoog 32-40 uur p/w in vaste dienst

In verband met uitbreiding van onze dienstverlening hebben wij een vacature voor een neuropsycholoog die ons professionele team komt versterken.

Wat maakt werken bij ons speciaal?
Voor onze multidisciplinaire trajecten maken wij gebruik van een groot netwerk van specialisten en deskundigen, waaronder neurologen, psychiaters en fysiotherapeuten. Naast het uitvoeren van neuropsychologische onderzoeken, kun je tevens doorgroeien in andere onderzoeken, zoals de copingonderzoeken behorende bij onze Leefstijl Belastbaarheidsonderzoeken of Fysieke Belastbaarheidsonderzoeken.
Wij werken met een uitgebreide ‘testkast’ en met i-Pads waarop testen en diverse vragenlijsten ten behoeve van het onderzoek beschikbaar zijn.
Wij staan open voor jouw input en zienswijzen, zijn altijd bezig onszelf en onze producten te verbeteren. Wij werken met een speciaal voor onze eigen organisatie geschreven, gebruikersvriendelijk en zeer overzichtelijk EPD.
Je komt ons team van 12 neuropsychologen en A&O-psychologen versterken, waarmee wekelijks een overlegmoment is en eens in de 6-weken een uitgebreid overleg. Eénmaal per jaar wordt een eindejaarsbijeenkomst gehouden tezamen met Ergatis en regelmatig organiseren wij een gezellige vrijdagmiddagborrel op de vestiging. Verder rijden bijna al onze psychologen in een lease-auto.

Wie zijn wij?
Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval te voorkomen, ook als er geen duidelijke diagnose is.
Wij voeren uitgebreide expertise onderzoeken uit ten behoeve van claimbeoordelingen op verzoek van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen of medisch adviseurs. 

Wat zijn de werkzaamheden?
Als neuropsycholoog voer je een neuropsychologisch onderzoek (NPO) uit als onderdeel van ons (arbeidsgeneeskundig) onderzoekstraject. Het NPO duurt circa drie uur en vindt plaats op of nabij een van onze zes locaties (Nijmegen, Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Breda of Den Bosch).
Het NPO bestaat uit drie delen: een neuropsychologisch vraaggesprek, het uitvoeren van testen en het verwerken van de uitkomsten tot een conclusie en advies. De bevindingen van het NPO rapporteer je aan de voor het traject verantwoordelijke arts en worden gebruikt om te komen tot de medische eindconclusie en het advies ten aanzien van belastbaarheid voor arbeid van cliënt. Zo willen wij cliënt helpen zich staande te houden, alsook de bedrijfsarts adviseren hoe uitval te voorkomen en zo het hervatten van werk of herstel te bespoedigen.

Nieuwsgierig?
Neem dan contact op met Annemieke van der Sterre, personeelszaken via 024-8457860 of stuur een e-mail naar pz@ergatis.nl. Kijk voor meer informatie op www.sitagre.nl en www.ergatis.nl.

  Dienstenoverzicht

   Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

  Meer informatie

  Over ons

  Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

  Meer informatie

  De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.