"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Coronavirus

4 november 2021 - Laatste nieuws over beleid van Sitagre met betrekking tot spreekuren en onderzoeken. 

Binnen de kaders van de overheidsmaatregelen en in lijn met het advies van het RIVM hebben wij diverse (hygiëne) maatregelen getroffen om onze fysieke spreekuurcontacten en onderzoeken op een veilige manier uit te kunnen voeren.
(Wij kunnen geen uitspraken doen over of het medisch verantwoord is om een cliënt voor onderzoek naar de locatie te laten komen, deze inschatting ligt bij de verwijzend arts.)

We vragen u om zich te houden aan de basis (test en quarantaine) richtlijnen die de overheid stelt. Heeft u of onze onderzoeker Covid-19 klachten dan kan het onderzoek alleen op de vestiging plaatsvinden als er een negatieve uitslag van een PCR test kan worden getoond die niet ouder is dan 48 uur. In geval er een nagatieve uitslag van een antigeentest wordt getoond, mag deze niet ouder dan 24 uur zijn. Een vaccinatiebewijs of een negatieve zelftest bij klachten is niet voldoende.

Daar waar het (binnen de kwaliteitseisen) kan, worden onderzoeken indien een van bovenstaande situaties van toepassing is, omgezet naar een telefonisch of videocontact. Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben diverse maatregelen getroffen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen tijdens het videocontact. We hebben gekozen voor de betaalde versie van Zoom en deze zorgvuldig ingericht om de privacy van cliënten en medewerkers te beschermen. Hierbij volgen wij de adviezen van de Branchevereniging voor de Zorg (Actiz) en de KNMG.

Bij het uitvoeren van lichamelijk onderzoek (lichamelijk contact binnen 1,5 meter) is het dragen van een mondkapje voor de onderzoeker en de cliënt verplicht. Ondanks het loslaten van de verplichte 1,5 meter regel blijft het dringende advies afstand te houden In de onderzoeksruimte houden we zo mogelijk 1,5 meter regel, daar waar dit vanwege de aard van het onderzoek niet kan, zijn extra hygiëne maatregelen getroffen. 

Indien u vragen heeft over een afspraak of onderzoekstraject, aarzel dan niet om contact op te nemen met de trajectassistente van Sitagre. Wij zullen steeds zoeken naar een passende oplossing.

Voor meer informatie over het Corona-virus kunt u terecht op de website van het RIVM. Wilt u meer weten over hoe Sitagre omgaat met uw persoonsgegevens? Lees dan de privacyverklaring

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.