"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Verwijzers en klanten

Sitagre is zowel actief in de reguliere zorgsector die wordt bekostigd via de zorgverzekeringswet, als in de bedrijfsgezondheids- c.q. arbomarkt die wordt bekostigd door werkgevers, inkomensverzekeraars en het UWV.

Verwijzers vanuit de reguliere zorgsector zijn huisartsen. Daarnaast worden wij ingeschakeld door behandelinstellingen als ketenpartner voor indicatiestelling, intakes en aanvullende diagnostiek.

Verwijzers vanuit de bedrijfsgezondheids- c.q. arbomarkt zijn bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en overige arboprofessionals. Dit betreft zogenoemde 'handelingen in opdracht' ter beoordeling van de gezondheidstoestand of medische begeleiding van werknemers, ondernemers en uitkeringsgerechtigden.

Referenties op verzoek beschikbaar.

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en bellen wij met de cliƫnt voor een intake om de actuele situatie in kaart te brengen en het juiste onderzoekstraject te bepalen. Wij vragen de ...

Meer informatie

Verwijswijzer

Hieronder treft u onze verwijswijzer met indicaties om Sitagre in te schakelen. Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.