"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Verwijzers en klanten

Verwijzers van cliënten naar Sitagre zijn onder andere:

  • Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs
  • Casemanagers en P&O-adviseurs
  • Arbeidsdeskundigen en re-integratieadviseurs
  • Arbeidsjuristen en advocaten

Zij vertegenwoordigen opdrachtgevers zoals werkgevers, re-integratiecentrales en verzekeraars.

Referenties op verzoek beschikbaar.

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en bellen wij met de cliënt om de actuele situatie in kaart te brengen en het juiste onderzoekstraject te bepalen. Nadat de situatie van de cliënt in kaart is gebracht, worden ...

Meer informatie

Tips voor verwijzen

Hieronder is een overzicht opgenomen van situaties waarin het verstandig kan zijn om Sitagre in te schakelen. Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een ...

Meer informatie