"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Multidisciplinaire screening van stress en burn-outklachten

Dit product wordt ingezet voor een snelle en deskundige beoordeling van stressgerelateerde psychische en lichamelijke klachten en zonodig de inschakeling van goede hulp.

De dynamiek van stress

Het effect van coping, aanpassingsvaardigheden en persoonlijke eigenschappen.

De dynamiek van stress - Het effect van coping, aanpassingsvaardigheden en persoonlijke eigenschappen

Onderzoek van de mentale gesteldheid door een psycholoog in combinatie met lichamelijk onderzoek door een fysiotherapeut om de algehele conditie te bepalen. Op indicatie aanvullend laboratoriumonderzoek om afwijkingen in bloed en urine uit te sluiten.

Afsluitend adviesgesprek en inzet van de benodigde interventie (na goedkeuring van de kosten). Controle na zes weken om na te gaan of de klachten zijn verminderd. Afhankelijk van de situatie kan in overleg met de cliënt en verwijzer alsnog worden besloten nadere psychiatrische diagnostiek.

"Wij zien vaak mensen op het spreekuur met stressgerelateerde klachten die zichzelf een beetje zijn kwijt geraakt en niet zo goed meer weten waar ze het allemaal voor doen. Ze missen een doel in hun leven, ervaren een gebrek aan controle over hun leven of weten niet goed om te gaan met de normale problemen die zich nu eenmaal in elke levensfase voordoen. Dat gaat over het algemeen ook gepaard met leefstijlissues en compensatiegedrag zoals ongezond eten, onvoldoende bewegen of overmatig drinken. Zo’n ongezonde leefstijl ondermijnt de weerbaarheid en belastbaarheid waardoor mensen in een vicieuze cirkel van uitputting terecht komen en burn-out raken. Door vroegtijdige diagnostiek en gerichte interventie kan escalatie van psychosociale problematiek en een langdurige (wachtlijst voor) behandeling in de GGZ vaak worden voorkomen. Bij inzet van Sitagre voor de 13e week van verzuim kan vaker (eerst) worden volstaan met leefstijlcoaching, levensbeschouwelijke begeleiding of een kortdurende psychologische behandeling."

Dienstenoverzicht (verwijzers)

De dienstverlening van Sitagre bestaat uit de volgende ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van psychische klachten en stoornissen van mensen die problemen ervaren in hun persoonlijk, ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.