"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Multidisciplinair onderzoek psyche en werk

Dit product wordt ingezet voor een snelle en deskundige beoordeling van stressgerelateerde psychische en lichamelijke klachten als gevolg van langdurige mentale overbelasting (overspannenheid/burn-out) of een ernstige (traumatische) gebeurtenis. Bij behoefte aan praktische adviezen over werk en ondersteuning bij het inschakelen van de juiste hulp.

Onderzoek door een psycholoog aan de hand van een vooraf toegestuurde oriënterende vragenlijst om de klachten en de zorgvraag van de cliënt in kaart te brengen, een fysiek onderzoek door een fysiotherapeut om de algehele conditie te bepalen en laboratorium onderzoek om afwijkingen in bloed en urine uit te sluiten.

Op basis van het onderzoek wordt beoordeeld of de klachten kunnen worden aangepakt door middel van psycho-educatie, een leefstijlinterventie, coaching of een zingevingstraject. In dat geval volgt een afsluitend adviesgesprek en bemiddeling naar de geadviseerde interventie (na goedkeuring van de kosten). Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, vindt aanvullende psychiatrische diagnostiek plaats om een eventuele psychische stoornis vast te stellen en de daarbij passende behandeling.

Er vindt terugrapportage plaats naar de bedrijfsarts en werkgever. Na zes weken nemen wij contact op met de cliënt om na te gaan of de klachten zijn verminderd.

Dienstenoverzicht (verwijzers)

...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van psychische klachten en stoornissen van mensen die problemen ervaren in hun persoonlijk, ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.