"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Diensten Particulier

Indien u als particulier vragen heeft over uw psychische klachten, een gestelde diagnose, voorgeschreven medicatie of een reeds ingezette behandeling, dan kunt u deze over het algemeen het beste stellen aan uw huisarts of behandelaar.

Indien u juist onafhankelijk antwoord wilt hebben op uw vragen of hulp zoekt bij het formuleren van de juiste vragen aan uw huisarts of behandelaar, dan kunt u ons inschakelen via de knop ‘schriftelijke raadpleging’.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat het schriftelijk beoordelen en beantwoorden van uw vragen geen diagnostiek of behandeladvies inhoudt. Wel kunnen wij deskundig uitleg geven, vragen verduidelijken en u zo nodig attenderen op de juiste instanties.

Voor de beantwoording van uw vraag hanteren wij een tarief van € 37,80 inclusief BTW.

Na ontvangst van uw betaling zullen wij binnen drie werkdagen eenmalig schriftelijk antwoord geven op uw vraag.

Schriftelijke raadpleging

Zakelijk

Sitagre levert Diagnostiek en behandeladvies. Dit product wordt ingezet voor een snelle deskundige beoordeling van psychische klachten en zonodig de toeleiding naar juiste hulp en zorg. Bijvoorbeeld vanwege de vraag of sprake is van ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van mensen die als gevolg van psychische klachten worden belemmerd in hun functioneren en daardoor dreigen ...

Meer informatie