"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Diensten Zakelijk

Sitagre levert Diagnostiek en behandeladvies.
Dit product wordt ingezet voor een snelle deskundige beoordeling van psychische klachten en zonodig de toeleiding naar juiste hulp en zorg. Bijvoorbeeld vanwege de vraag of sprake is van ziekte, in geval van wachtlijsten of bij behoefte aan een second opinion. Om uitval te voorkomen of in het kader van de begeleiding van ziekteverzuim.

Daarnaast bieden wij op indicatie de volgende aanvullende onderzoeken:

Persoonlijkheidsonderzoek
Dit product wordt ingezet om een persoonlijkheidsprofiel op te stellen. Hiermee kunnen verklaringen worden gevonden voor sociaal-emotionele problemen die mensen (herhaaldelijk) ondervinden in hun omgang met anderen en het werk. Bijvoorbeeld ten behoeve van terugvalpreventie bij re-integratie of in het kader van een functioneringstraject en loopbaanoriëntatie. Het brengt stressfactoren, capaciteiten, persoonlijkheids-eigenschappen, copingstijlen en gedragspatronen in kaart.

Neuropsychologisch onderzoek
Dit product wordt ingezet in geval van cognitieve problemen. Bijvoorbeeld in geval van hersenletsel, neurologische ziektebeelden, aangeboren afwijkingen of onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Het brengt problemen in kaart met betrekking tot de geheugenfunctie, het concentreren en het verdelen en richten van de aandacht.

Vraag hieronder een vrijblijvende offerte.
(Bedrijfsgezondheidszorg, alleen voor arbodiensten, werkgevers, verzekeraars en het UWV.)

Procedure

Na aanmelding stemmen wij af met de verwijzer en bellen wij met de cliënt voor een intake om de actuele situatie in kaart te brengen en het juiste onderzoekstraject te bepalen. Nadat de situatie van de cliënt in kaart is ...

Meer informatie

Tips voor verwijzen

Hieronder is een overzicht opgenomen van situaties waarin het verstandig kan zijn om Sitagre in te schakelen. Graag adviseren wij u in concrete gevallen over onze mogelijkheden en de toegevoegde waarde van een ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.