"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Bedrijfsartsen: 3 redenen om met vroegtijdige psychodiagnostiek het verschil te maken

Bedrijfsartsen: 3 redenen om met vroegtijdige psychodiagnostiek het verschil te maken

Een psychiater inschakelen bij psychisch verzuim. Waarom niet?  Het kan soms lastig zijn voor de bedrijfsarts – als procesbegeleider – om psychische diagnostiek helemaal helder te krijgen. Een extra toetsing bij complexe problematiek is dan welkom.

Controle weg 

Is er sprake van uitval op basis van psychische klachten, dan is veelal de controle weg bij de werknemer. Het werk is vaak niet meer op te brengen. Veelvuldig verzuim of totale uitval volgen. Betrokkenen – werknemer, leidinggevende, bedrijfsarts - proberen alles weer op de rit te krijgen om de afstand tot terugkeer in werk kort te houden. Het liefst vroeg in het verzuim.

Zelfregie zonder stagnerend herstel

De onlangs herziene Richtlijn Psychische problemen van de NVAB[1] gaat uit van een procesmatige benadering voor – op het oog – stress gerelateerde stoornissen. Er is veel ruimte voor zelfregie en positieve psychologie, waarbij de bedrijfsarts optreedt als procesbegeleider. Meestal verloopt het proces goed, wanneer hersteltaken worden opgepakt. Maar als basisinterventies en zelf het heft in handen nemen niet werken, dan dreigt het herstel te stagneren. Tijdige verwijzing door de bedrijfsarts is een optie die meer duidelijkheid kan bieden.

Doorverwijzing complexe problematiek

Blijkt de problematiek complexer dan gedacht, dan ligt doorverwijzing voor de hand. Maar voordat een werknemer in de GGZ-molen terecht komt, kan vroegtijdige psychodiagnostiek juist het verschil maken om de diagnose scherper te krijgen.

3 Redenen om psychiatrisch onderzoek in te zetten

1. Zekerheid over slagen herstel door samenwerking

Zekerheid over het slagen van herstel wordt vergroot bij een effectieve samenwerking tussen bedrijfsarts en psychiater. Herstel is een oplossingsgericht proces waarin betrokkene zelf de grip op zelfregie bij terugkeer in werk opbouwt. Door de inzet van psychiatrische diagnostiek kan de betrokkene optimaal ondersteund worden.

2. Sluit differentiaal diagnostische twijfel uit

Is er sprake van stagnatie, dan adviseert de richtlijn een differentiaal diagnose. Er kan twijfel ontstaan als er onduidelijkheid is over het ziektebeeld. Gaat het nu echt om een burn-out, of is de problematiek complexer? Onderzoek kan het herstelplaatje veranderen. Is er sprake van stress-gerelateerde problematiek en is een oplossingsgerichte aanpak het beste? Of is er sprake van een psychiatrische stoornis waarvoor zorg noodzakelijk is?

3. Voorkoming van vertraging door juiste behandelaanpak

De inzet van de juiste behandelaanpak voorkomt vertraging, of misschien wel onnodig wachten op een GGZ- behandeling. De juiste diagnose met bijbehorend behandeladvies in een vroege fase scherp te krijgen helpt. Het neemt onzekerheid over het gekozen pad naar herstel weg.  

Met twijfels een proces voortzetten helpt niemand. Is er sprake van stagnatie in herstel met het voorgenomen behandelplan, of is het onduidelijk of het wel aanslaat, dan is het goed om een mogelijk aanwezige stoornis op te sporen. De juiste aandacht en een zinvolle samenwerking tussen bedrijfsarts en psychiater in een vroeg stadium kan het verschil maken. 

Mariëtte Bijl
Organisatieadviseur arbeid & gezondheid  Sitagre 

[1] NVAB Richtlijn Psychische Problemen 2019

Dienstenoverzicht (verwijzers)

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om mogelijke twijfel over een ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. We merken dat psychisch verzuim soms onnodig escaleert naar meerdere levensgebieden, als er niet tijdig wordt ingegrepen. Daarom zijn wij met Sitagre gestart. U ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.