"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Nascholing - Zorg die (niet) werkt bij stress, burn-out, depressie en SOLK

Deze nascholing gaat verder als incompany training vanaf groepen van 25 personen.

test

Doelgroep Bedrijfsartsen
 
Datum Dinsdag 26 september 2017 Nijmegen
Woensdag 11 oktober 2017 Amsterdam
Donderdag 2 november 2017 Zwolle
Woensdag 15 november 2017 Breda
Donderdag 30 november 2017 Utrecht

 
Tijdstip 16.00 - 20.30 uur
(inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten € 295 pp | Gratis voor NVAB-leden en arts-verwijzers van Ergatis en Sitagre
 
Accreditatie
 
4 punten/uren aangevraagd
 
Aanmelden Via bijgaande link naar website o.v.v. naam, contactgegevens en de gewenste datum/locatie

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen

  • Diagnostiek en (over)behandeling op de glijdende schaal van stress, overspanning, burn-out, angst en depressie
  • Overeenkomsten en verschillen tussen spanningsklachten en SOLK
  • Positieve gezondheid en eigen regie bij behandeling
  • De (on)zin van runningtherapie en mindfullness

Inhoudelijke opzet van de nascholing

We leven in een steeds ingewikkelder maatschappij met toenemende spanningen tussen culturen. Onze dienstensector verwordt steeds meer tot een kenniseconomie waarin het primair draait om informatieverwerking. Niet alleen op ons werk maar ook privé staan we altijd aan en draait ons brein overuren. Onze lichamelijke activiteit blijft achter en raakt sneller ontregeld. Behandelaren komen soms in de knel met de vergoedingsregels van de zorgverzekeraar waardoor de diagnose met de beste bedoelingen wat zwaarder wordt gemaakt om toch hulp te bieden. De GGZ kan de toeloop van mensen met psychische problemen niet meer aan. Er moet dus wat gebeuren want op deze manier lopen we vast. Het kan niet zo zijn dat we allemaal psychisch ziek zijn. Wat is normaal en hoe houden we ons staande in dit tijdperk? Als bedrijfsarts, verzekeringsarts of binnenkort wellicht arbeidsarts hebben we een belangrijke rol bij het signaleren, beoordelen, voorlichten, interveniëren en begeleiden van mensen die door wat voor reden ook dreigen uit te vallen met milde klachten of juist zwaardere psychopathologie.

Maar hoe weeg je deze klachten op de glijbaan van stress, overspanning, burn-out, angst en depressie? Wat werkt wel en wat niet?

In deze nascholing krijgt u als bedrijfsarts vanuit verschillende perspectieven handvatten aangereikt voor de aanpak van dit soort casuïstiek. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de actuele inzichten rond het concept Positieve gezondheid van Machteld Huber en de KNMG visie Zorg die werkt.

De nascholing wordt vanuit Ergatis verzorgd door Desiree Wierper, medisch directeur/verzekeringsarts Ergatis, Koen de Jong, oprichter Sportrusten en Jim Faas, jurist/verzekeringsarts en erelid NVVG.

Leerdoelen nascholing

Aan het einde van de nascholing kan de bedrijfsarts:

  • Beter situaties van psychische overbelasting beoordelen
  • Beter onderscheid maken tussen spanningsklachten en SOLK
  • Beter voorkomen van (over)behandeling
  • Beter activeren van eigen regie bij verbetering van psychische belastbaarheid

Accreditatie aangevraagd bij het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg).

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.