"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Weer aan de slag na een schokkende gebeurtenis…

Op zoek naar het nieuwe normaal na PTSS, NAH, IC opname en Kanker

Doelgroep Bedrijfsartsen
Datum Deze nascholing is verzorgd in 2019 en wordt vervolgd als incompany training voor groepen vanaf 25 personen.
Tijdstip 16.00 - 20.30 uur
(inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten € 295 pp | Gratis voor NVAB/NVVG-leden en arts-verwijzers van Ergatis en Sitagre
Accreditatie 4 punten/uren toegekend door AbSg

Inhoudelijke opzet

Bij ingrijpende levensgebeurtenissen gaat het bijvoorbeeld om geconfronteerd te worden met kanker of een hersentrauma of het doormaken van een Intensive Care opname, maar ook om het slachtoffer te zijn (geweest) van mishandeling of misbruik. Het meemaken van dit soort gebeurtenissen hebben een grote en vaak langdurige impact op de belastbaarheid van werknemers. Soms zichtbaar, maar ook vaak onzichtbaar voor de omgeving.  Vaak wordt een knik zichtbaar in de levenslijn, in het functioneren van de persoon, het gedrag en de persoonlijkheid en leidt dit tot verzuim of problemen in de re-integratie. Als bedrijfs-/ verzekeringsarts maakt u hiervan een probleemanalyse, zet u zo nodig aanvullende diagnostiek in en adviseert u over belastbaarheidsverhogende interventies. Toch treden regelmatig complicaties en bijkomende knelpunten op waardoor herstel en re-integratie kan stagneren. Het is van belang om deze complicaties tijdig te signalen en werknemer en werkgever goed te adviseren om overbelasting te voorkomen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

In deze nascholing wordt belastbaarheid en arbeid van de volgende ziektebeelden behandeld:

  • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Psychotrauma (PTSS)
  • Post Intensive Care Disorders
  • Kanker

U krijgt als bedrijfsarts een update van de laatste inzichten in complicaties, knelpunten en oplossingen bij de aanpak van dit soort casuïstiek. Praktisch en concreet aan de hand van voorbeelden uit de expertisepraktijk van Ergatis en Sitagre.

De nascholing wordt verzorgd door

Desiree Wierper, medisch directeur / verzekeringsarts Ergatis & Sitagre, Jos Bouwens PhD, coördinerend psychiater Sitagre, Annemiek Wolters PhD, arts Ergatis en Tobias Coppes, GZ neuropsycholoog Sitagre. In samenwerking met wisselende sprekers van het Humanistisch Verbond en met inbreng van Christine Kliphuis, ervaringsdeskundige NAH en auteur van het boek "Klap - als een ongeluk je leven op zijn kop zet".

Leerdoelen nascholing

Aan het einde van de nascholing kan de bedrijfs-/verzekeringsarts:

  • Beter regie voeren en efficiënter interveniëren in geval van schokkende gebeurtenissen
  • Beter adviseren over re-integratie en duurzame inzetbaarheid na schokkende gebeurtenissen
  • Effectiever communiceren met werknemer, werkgever, casemanager en interventiepartners
  • Makkelijker de van toepassing zijnde richtlijnen hanteren

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.