"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Terug naar werk bij burn-out,
verslaving en kanker

test

Doelgroep Casemanagers
 
Datum 31 mei Eindhoven
6 juni Zwolle
12 juni Arnhem, i.s.m. zorgverzekeraar VGZ
19 juni Rotterdam
28 juni Amsterdam (volgeboekt)
 
Tijdstip 13.30 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
 
Kosten € 195,- pp | Gratis voor relaties van Ergatis/Sitagre, leden van de RNVC en bedrijfszorgrelaties van VGZ. Relaties van Be-Responsible betalen slechts € 95
 
Aanmelden Via bijgaande link naar website o.v.v. naam, contactgegevens en de gewenste datum/locatie

In deze derde jaarlijkse nascholingsreeks voor casemanagers gaan wij in op de problematiek rond werkhervatting bij burn-out, verslaving en kanker. Drie steeds vaker voorkomende oorzaken en meespelende factoren bij langdurig ziekteverzuim in onze belastbaarheidsonderzoeken. En tevens oorzaken waar inzicht in “het omgaan met”, “het aanpassen aan” en het “zo-zijn” regelmatig een belangrijke rol speelt in de oplossing van stagnatie van herstel en re-integratie.

Desiree Wierper, verzekeringsarts en medisch directeur van Ergatis, bespreekt de dynamiek van herstel bij burn-out. Wat is psychische belastbaarheid en hoe ontwikkel je dat? Hoe kan passend werk de conditie, kracht, vitaliteit en mentale veerkracht verbeteren van mensen die uitgeput zijn (geweest)?

Merel de Jong, A&O-psycholoog bij Sitagre en gepromoveerd op het onderwerp Kanker en Werk, geeft inzicht in de knelpunten die (ex-) patiënten ervaren bij hun terugkeer naar werk. Welke factoren zijn bevorderend voor re-integratie? Hoe kunnen mensen die terugkomen na kanker worden behouden voor hun werk?

Stephan Roelofs, oprichter van Be-Responsible en zelf ex-verslaafde, geeft inzicht in de destructieve werking van alcohol- en drugsverslaving. Wat doet verslaving met je? Waarom is afkicken zo moeilijk terwijl je ziet wat er allemaal kapot gaat? Hoe kun je terugkomen als je er een bende van hebt gemaakt? Wat helpt wel, wat niet? Welke rol hebben de werkgever en de bedrijfsarts?

Mike Bosch, klinisch psycholoog bij Sitagre en gespecialiseerd in ontwikkelings- , aanpassings- en persoonlijkheidsstoornissen, geeft uitleg over verschillende gedragspatronen en “eigen-aardigheden” van mensen met psychische problemen. Wanneer is iemand alleen een beetje een vreemde vogel en vanaf wanneer spreek je van een stoornis? Wat is normaal functioneren?

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.