"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Stress is geen individueel probleem

21 oktober 2017 - Opiniestuk in NRC Handelsblad door Martijn van Winkelhof en Bram Bakker

Als de overheid ziekte bij burgers wil voorkomen, dan moet de aanpak van stress prioriteit krijgen.

Overgewicht, te weinig bewegen, verkeerd eten en stress. Deze levensstijlkenmerken veroorzaken een groot deel (enkele tientallen procenten) van de kosten van ziekte en zorg, daarover zijn vrijwel alle experts het eens.

Daarom wordt in het nieuwe regeerakkoord een nationaal preventieakkoord aangekondigd waarin met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt geprobeerd ziektes die te voorkomen zijn, te voorkomen.

Gegeven het aanzienlijke potentieel van preventieve zorg is dat een wijs voornemen. Een gemiste kans is echter dat de focus van het akkoord expliciet beperkt blijft tot roken en overgewicht. Als we de ziektelast en financiële schade voor de bevolking en BV Nederland als maatstaf zouden nemen, zou ‘stresspreventie’ topprioriteit moeten hebben. Daar pleiten wij dan ook voor.

Stress is namelijk vaak een fundamentele oorzaak van een slechte leefstijl. Stress leidt tot emotioneel overeten, het weerhoudt mensen van zelf koken en sportbeoefening. Hebben politici al eens bedacht dat roken en gebruik van drank en drugs vaak niet meer zijn dan een ongelukkige vorm van stressmanagement? De medische en maatschappelijke schade van stress is volgens ons veel groter dan bij roken en overgewicht. Daarom verdient stress een centrale plek in het Nationaal Preventieakkoord.

Lees de hele column via deze weblink.

Verwijzers

Dit product wordt ingezet voor een snelle en deskundige beoordeling van (stressgerelateerde) psychische klachten en zonodig de inschakeling van goede hulp. Eerste stap ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een Medisch Expertise Centrum op het gebied van Psyche en Gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van psychische klachten en stoornissen van mensen die problemen ervaren in hun persoonlijk, sociaal ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.