"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Running therapie heeft positief effect bij burn-out klachten

30 mei 2017 - Nederlandse samenvatting van onderzoek door Juriena de Vries (Erasmus Universiteit Rotterdam):

Het doel van het onderzoek RUNtervention was om te kijken of hardlopen helpt om (werkgerelateerde) vermoeidheid te verminderen. Daarnaast werd er ook gekeken of hardlopen ook zorgde voor meer geloof in eigen kunnen, beter slapen, beter cognitief functioneren, fysieke fitheid en arbeidsvermogen.

Deelnemers aan het onderzoek RUNtervention waren mensen die aangaven last te hebben van vermoeidheid. Dit was een vorm van vermoeidheid die ook merkbaar was op het werk. De helft van de deelnemers kreeg een hardloopprogramma aangeboden. Dit programma duurde zes weken waarin drie keer per week hardgelopen werd op een rustige intensiteit. De andere helft van de deelnemers startte nog niet met hardloopprogramma en was de controlegroep. De laatste groep kreeg het hardloopprogramma na zes weken wachten alsnog aangeboden, zodat iedereen de kans had om potentiele gunstige effecten van het hardlopen te ervaren.

Om te kijken of hardlopen werkt, werden de deelnemers van de hardloopgroep na afloop van het hardloopprogramma vergeleken met de controle-deelnemers. In eerste instantie werd er geen verschil in vermoeidheid gevonden tussen deze twee groepen. Echter, het bleek dat 29% van de ‘hardlopers’ afhaakte tijdens het hardloopprogramma (bijv. door blessures of omdat het praktisch niet meer mogelijk was om de hardlooptrainingen bij te wonen) en ook dat 21% van de controle-deelnemers al wat meer ging bewegen tijdens de wachtperiode. Wanneer alleen de deelnemers die het hardloopprogramma afmaakten werden vergeleken met controle-deelnemers die inactief bleven tijdens de wachtperiode, waren de ‘hardlopers’ significant minder vermoeid dan de controle-deelnemers.

Dit resultaat geeft aan dat hardlopen inderdaad werkt om vermoeidheid te verminderen, maar dat het hardloopprogramma wellicht nog aangepast moet worden om ervoor te zorgen dat iedereen daadwerkelijk kan meedoen. Bijvoorbeeld, de hardlooptrainingen zouden op andere tijdstippen aangeboden kunnen worden of hardlopen zou vervangen kunnen worden door een minder blessure-gevoelige sport. Er werd ook gevonden dat hardlopen zorgde voor beter slapen, beter cognitief functioneren en een hoger arbeidsvermogen. Er werd geen effect gevonden op geloof in eigen kunnen, slaapduur en fysieke fitheid.

De effecten waren blijvend, d.w.z. in ieder geval zichtbaar tot 3 maanden na afloop van het hardloopprogramma. Sterker nog, er werden nog verdere verbeteringen in vermoeidheid gevonden in de drie maanden na afloop van het hardloopprogramma, al helemaal voor diegenen die fysiek actief bleven in deze drie maanden.

Via bijgaande link treft u de publicatie aan.

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.