"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Omgaan met pijn, verdriet en ongeluk is gemedicaliseerd geraakt

Opiniestuk in dagblad Trouw 30 april 2019

De burn-out raakt gemedicaliseerd. We moeten de impact van levensvragen erkennen, schrijven Christa Compas directeur Humanistisch Verbond en Bas Tomassen, directeur Medisch Expertise Centrum Sitagre.

Uitputting door mentale overbelasting wordt onder het label burn-out doorgaans een-op-een gekoppeld aan werkgerelateerde stressklachten. Wij zien echter dat die uitputting vaak samenhangt met langdurig opgehoopte en niet-erkende existentiële problematiek. Denk aan verlieservaringen, de ervaring tekort te schieten in het leven, onbegrip over hoe het leven loopt of het gevoel geen contact meer te hebben met wie je bent, wat werkelijk van waarde is.

Mensen die met zingevingsvragen worstelen moeten zélf weerbaarder worden. Dat kan door inspiratiebronnen te zoeken; eigen keuzes leren te (h)erkennen en veerkracht oefenen. Klik hier voor het hele artikel.

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.