"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Kunnen of willen? Veel mensen kunnen meer dan ze denken

2 maart 2015 - Dubbelinterview door Marjol Nikkels met Bas Tomassen en Desiree Wierper voor CS Verbindt.

In het februari nummer van CS Verbindt is een dubbelinterview opgenomen met Bas Tomassen en Desiree Wierper. Aan de hand van de uitvoeringspraktijk bij Ergatis gaan zij in op de vraag hoe het beste kan worden omgegaan met het vraagstuk van kunnen of willen.

Volgens Bas en Desiree zijn er maar weinig mensen die bewust vluchten in verzuim of niet meewerken aan hun re-integratie. Zij vinden de grens tussen kunnen en willen dan ook een grijs gebied: het is een glijdende schaal die sterk wordt beïnvloed door het verloop van de re-integratie en de communicatie daarover tussen werknemer, werkgever en andere betrokkenen zoals bedrijfsarts, casemanager, familie en collega’s. Vooral als de meningen uiteen lopen is dit nogal eens verwarrend en raken de verhoudingen sneller verstoord. Het is dan van belang om de klachten en belastbaarheid van de werknemer feitelijk vast te stellen en medisch te objectiveren. De meeste mensen zijn namelijk vooral gebaat bij duidelijkheid over hun klachten en beperkingen, een adequate behandeling en een beetje flexibiliteit om zo nodig met een aanpassing snel het werk weer op te pakken. Samengevat gaat de discussie dus eigenlijk niet over kunnen of willen maar over subjectieve beleving en medische objectivering. Er is een kleine groep die echt niet wil, die bewust onderpresteert, maar die kun je er met een malingeringtest uithalen. Ergatis heeft daarvoor een FML-lab met 65 testen voor fysiek, psychisch en (neuro)psychologisch belastbaarheidsonderzoek. Door de veelheid en samenhang van de testen is het belastbaarheidsonderzoek niet ongemerkt te manipuleren. In de meeste gevallen worden de mensen echter vooral geholpen met uitleg over hun klachten en inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen. Veel mensen kunnen meer dan ze denken.

Download hieronder het artikel.

Dienstenoverzicht (verwijzers)

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om mogelijke twijfel over een ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. We merken dat psychisch verzuim soms onnodig escaleert naar meerdere levensgebieden, als er niet tijdig wordt ingegrepen. Daarom zijn wij met Sitagre gestart. U ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.