"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Humanistisch Verbond en Sitagre realiseren doorbraak in de zorg

Door de samenwerking tussen het Humanistisch Verbond en Medisch Expertise Centrum Sitagre is sinds vandaag geestelijke verzorging beschikbaar voor mensen die uitvallen op hun werk.

Dit is een unicum in de zorg. Werknemers die uitvallen op hun werk komen nu nog te vaak onnodig in de GGZ terecht. Daardoor raakt deze sector overbelast. De psychische problemen waar mensen mee worstelen, worden te snel als stoornis gediagnosticeerd. Levensbeschouwelijke begeleiding biedt hierin uitkomst. Geestelijk verzorgers ondersteunen mensen die vastlopen in hun werk en leven door te focussen op de levensvragen die achter de problematiek schuilgaan.

Burn-out-klachten door doelloosheid

Uit recente cijfers blijkt dat het aantal werknemers met burn-out klachten sterk is toegenomen. Sitagre wordt door het hele land ingeschakeld voor onafhankelijke diagnostiek en behandeladvies bij uitgevallen werknemers. Algemeen directeur Bas Tomassen van Sitagre: “Wij zien vaak mensen op het spreekuur met burn-out klachten. Ze missen een doel in hun leven, ervaren een gebrek aan controle over hun leven en werk. Hierdoor kunnen ze ook niet meer omgaan met de problemen die zich onvermijdelijk in verschillende levensfases voordoen.” Tomassen ziet dat dit over het algemeen gepaard gaat een ongezonde levensstijl zoals ongezond eten, onvoldoende bewegen of overmatig drinken. Dit ondermijnt weerbaarheid en belastbaarheid, zodat mensen in een vicieuze cirkel van uitputting terecht komen. “Te vaak krijgen deze mensen in de GGZ een zware diagnose als pincode om een behandeling te vergoeden, ook wanneer er betere aanknopingspunten voor herstel zijn,” zegt Tomassen.

Geen medicalisering van existentiële pijn en vragen

Het Humanistisch Verbond waarschuwt al langer voor de medicalisering van existentiële vragen of geestelijke pijn. Het Verbond biedt professionele begeleiding bij zingevingsvragen in de vorm van humanistisch geestelijke verzorging. Humanistisch geestelijk verzorgers helpen mensen inzicht te krijgen in hoe zij in het leven staan, wat voor hen van waarde is, wat dit betekent voor hun huidige situatie. Directeur Christa Compas van het Humanistisch Verbond: “Wij vonden elkaar daarom snel in een gedeelde visie. Zingevingsvragen kunnen ieder mens in verschillende fasen van het leven treffen met een ontwrichtende impact. Juist dan verdienen mensen de begeleiding die zij werkelijk nodig hebben – en die begeleiding bieden wij.”

Innovatie in de zorg

Sitagre en het Humanistisch Verbond staan voor innovatie in de zorg en in het denken over menselijk welzijn. De samenwerking betreft een pilot waarna vervolgstappen worden onderzocht. Een interessante, nieuwe stap, vindt ook Gaby Jacobs, hoogleraar humanistisch geestelijke verzorging aan de Universiteit voor Humanistiek. “Werk en zingeving is eigenlijk een voor de hand liggend terrein, gezien de levensproblematiek waardoor mensen soms vastlopen. Maar dit terrein heeft tot nu toe nog geen stevige voet aan de grond gekregen. Dat maakt deze samenwerking bijzonder welkom.”

Over het Humanistisch Verbond

Humanistisch geestelijk verzorgers zijn er voor álle mensen met zingevingsvragen. Zij zoeken de kracht in de mens zelf en staan voor medemenselijkheid en liefdevolle aandacht. Het Humanistisch Verbond vertegenwoordigt de humanistisch geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in het leger, de gevangenis, in de zorg en binnenkort ook bij de politie.

Meer weten over geestelijke verzorging?

Lees ook het artikel op NRC.nl over geestelijk verzorgers

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.