"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Herstel door werken: passende arbeid als medicijn

19 maart 2014 - Weblog Bas Tomassen, algemeen directeur Ergatis

Eerst beter worden voordat je weer aan het werk kunt. Ziek is ziek. Dat is veelal de opvatting over herstel van werknemers met fysieke en psychische klachten. Uit onderzoek en ervaring blijkt juist dat werk ondersteunt bij revalidatie. Hierdoor wordt het herstel bespoedigd. Benutting van arbeidsmogelijkheden is de sleutel tot succes.

Voor de werkgever is het van groot belang dat uitgevallen werknemers zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar het werk. Ook vanuit gezondheidsperspectief van de werknemer is er behoefte aan deze snelle terugkeer. Arbeid is namelijk in de meeste gevallen het beste medicijn, blijkt uit onderzoek en ervaring. Bedrijfsarts Rob Hoedeman stelt in zijn proefschrift dat 15% van de werknemers die langdurig verzuimen, gemiddeld langer met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten thuis zitten. Bijzonder hoogleraar Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde Carel Hulshof beargumenteert dat werken gezond is en mensen actief houdt. Werk biedt namelijk sociale contacten, een dagritme en mogelijkheid om te groeien. Dit speelt een belangrijke rol bij herstel.

Juiste belastbaarheid
Arbeid dient echter op de juiste manier te worden ingezet, om te voorkomen dat het averechts werkt. Zo stelt Roland Blonk, bijzonder hoogleraar Arbeidsparticipatie en psychische klachten aan de UU en teamleider bij TNO Arbeid, dat werk een belangrijk medicijn is voor mensen met psychische klachten. Een voorwaarde is echter wel een goede balans tussen eisen en het geloof van de werknemer in zijn eigen kunnen en toegevoegde waarde. De relatie en sociale steun tussen de werkgever en werknemer zijn hierbij cruciaal.

Het aanbieden van een juiste werkbelasting die past bij de arbeidsmogelijkheden (belastbaarheid) van de werknemer is dus essentieel voor een succesvolle re-integratie van de werknemer. Dit wordt ook wel passende arbeid genoemd. In plaats van te focussen op de ziekte, dient te worden geredeneerd vanuit de werknemer en zijn of haar krachten en bekwaamheden.

In de praktijk
Vaak wordt er zeer uiteenlopend gedacht en gesproken over belastbaarheid, waardoor de werknemer verschillend wordt geadviseerd. Dit gebeurt niet alleen door de fysiotherapeut, of de huisarts, maar ook door bijvoorbeeld een collega of de buurvrouw. Dat kan verwarrend zijn. Het is dus van belang om als werkgever zo snel mogelijk na een ziekmelding rechtstreeks in gesprek te gaan met de werknemer, het liefst face-to-face. Bekijk samen met de werknemer welke werkzaamheden wel mogelijk zijn en waarborg hierbij een dagelijks ritme. Veelal kan binnen enkele dagen of weken volledige werkhervatting worden gerealiseerd. Is dit niet het geval? Ga dan bij de bedrijfsarts na of sprake is van langdurig verzuim en of een interventie is vereist om herstel en werkhervatting te bevorderen. Indien de belastbaarheid gedurende langere tijd niet verbetert en (gedeeltelijke) werkhervatting uitblijft zonder dat daar een goede verklaring voor is, of indien de prognose van herstel steeds verandert, kan een onafhankelijke medische expertise of second opinion meer duidelijkheid bieden.

Op zoek naar balans
Bij re-integratie dient de belastbaarheid van de werknemer centraal te staan en niet zozeer de klacht. Door uit te gaan van de benutbare mogelijkheden kan de terugkeer naar werk worden versneld, en daarmee de behandeling en het herstel van de klachten worden ondersteund.

Ergatis helpt bij het oplossen van stagnerende verzuimdossiers met arbeidsgeneeskundige diagnostiek, belastbaarheidsonderzoek en op herstel en re-integratie gericht behandeladvies. Bekijk de situaties eens waarin het verstandig kan zijn om ons in te schakelen. Wij adviseren u graag in concrete gevallen over onze mogelijkheden.

Naschrift: Lees ook de voordracht van Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland tijdens de GGZ Kennisdag op 20 maart 2014 met als thema "Werken werkt". Deze is als upload hieronder toegevoegd.

Dienstenoverzicht (verwijzers)

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om mogelijke twijfel over een ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. We merken dat psychisch verzuim soms onnodig escaleert naar meerdere levensgebieden, als er niet tijdig wordt ingegrepen. Daarom zijn wij met Sitagre gestart. U ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.