"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

De weerbarstige praktijk van herstel en re-integratie (voor bedrijfsartsen)

Doelgroep Bedrijfsartsen
Datum

Deze nascholing is verzorgd in 2018 en wordt vervolgd als incompany training voor groepen vanaf 25 personen.

Tijdstip 16.00 - 20.30 uur
(inloop vanaf 15.30 uur)
Kosten € 295 pp | Gratis voor NVAB-leden en arts-verwijzers van Ergatis en Sitagre
Accreditatie 4 punten/uren AbSg
Aanmelden

Deze nascholing wordt vervolgd als incompany training voor groepen vanaf 25 personen.

Inhoudelijke opzet

Stagnatie van herstel en re-integratie kent vele oorzaken. Als bedrijfsarts maakt u hiervan een probleemanalyse, zet u zo nodig aanvullende diagnostiek in en adviseert u over belastbaarheidsverhogende interventies. Maar daarmee is het ziekteverzuim nog niet opgelost.  

Uit een recente Celsus/Radboudumc studie van 2.595 naar Ergatis verwezen cliënten met problematisch ziekteverzuim is duidelijk geworden dat in de helft van de gevallen sprake is van geen adequate behandeling. En dat cliënten in tweederde van de gevallen (nog) niet werken terwijl uit het belastbaarheidsonderzoek geen ernstige re-integratiebelemmerende medische beperkingen blijken. In de meeste gevallen lukt het na medische objectivering van benutbare mogelijkheden om cliënten te begeleiden naar behandeling en/of passend werk ter ondersteuning van verder herstel. In een aantal situaties blijkt het echter lastig om de re-integratie snel vlot te trekken.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

De nascholing wordt verzorgd door:

 • Desiree Wierper, medisch directeur/verzekeringsarts Ergatis & Sitagre
 • Loes Wynhoven, verzekeringsarts Ergatis
 • Wouter Karsten, arbeidsdeskundige Ergatis
 • Jim Faas, jurist/verzekeringsarts en erelid NVVG
 • Mike Bosch, klinisch psycholoog/psychotherapeut Sitagre
 • Carlijn Maassen, GZ-psycholoog Sitagre
 • Machteld List, A&O-psycholoog/arbeidsdeskundige Sitagre.

Leerdoelen nascholing
Aan het einde van de nascholing kan de bedrijfsarts:

 • beter regie voeren en efficiënter interveniëren in geval van problematisch verzuim
 • beter adviseren over re-integratie na medische objectivering van benutbare mogelijkheden
 • effectiever communiceren met werknemer, werkgever, casemanager en interventiepartners
 • makkelijker de van toepassing zijnde richtlijnen hanteren

Accreditatie is verleend door het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg)

Dienstenoverzicht

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn (ziekmelding <13 weken) toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. Waar Ergatis in optima forma is bij stagnatie van herstel en re-integratie, is Sitagre er juist voor vroege inschakeling om langdurige uitval zonder duidelijke ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.