"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Belastbaarheidsbeoordeling als sleutel voor herstel en re-integratie

25 juni 2015 - Artikel in het kader van de VeReFi zomermarkt met kennisworkshops voor casemanagers.

Wat doe je als een werknemer door ziekte langdurig is uitgevallen en hervatting van werkzaamheden uitblijft of stagneert? Hoe lees je de Functionele Mogelijkheden Lijst? Wat zijn kritische re-integratieblokkerende FML-items? Waarom is het benutten van arbeidsmogelijkheden belangrijk voor herstel? Welke medische beperkingen wijzen op IVA?

Aan de hand van de volgende drie vuistregels leggen Bas Tomassen en Desiree Wierper uit hoe je beweging krijgt in een stagnerend verzuimdossier:

  • Een nieuw gemeenschappelijk startpunt biedt vaak meer soelaas dan vasthouden aan een eigen standpunt
  • Meten is weten, zet een koers uit op basis van objectieve informatie
  • Van niets doen wordt niemand beter, benut de mogelijkheden die er zijn

Download hieronder het hele artikel.

Dienstenoverzicht (verwijzers)

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om mogelijke twijfel over een ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. We merken dat psychisch verzuim soms onnodig escaleert naar meerdere levensgebieden, als er niet tijdig wordt ingegrepen. Daarom zijn wij met Sitagre gestart. U ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.