"Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid
van de gezondheidszorg bevorderen"Fragment uit artseneed van KNMG

Aanpak ziekteverzuim in combinatie met arbeidsgerelateerde problematiek

16 juni 2016 - Artikel in het kader van de VeReFi zomermarkt met kennisworkshops voor casemanagers.

Hoe ga je om met ziekteverzuim in combinatie met arbeidsgerelateerde problematiek? Worden de klachten veroorzaakt door (wijzigingen van) het werk of leiden de klachten juist tot problemen op het werk? Of nog lastiger: is het een beetje van beiden en is inmiddels ook sprake van gespannen arbeidsverhoudingen? Wat betekent dit voor de re-integratie?

In dit artikel beschrijven Bas Tomassen en Desiree Wierper de aanpak van dit soort problematische verzuimdossiers aan de hand van de volgende 5 stappen:

  • Voer een medische claimbeoordeling uit
  • Realiseer adequate behandeling
  • Bied passende arbeid aan
  • Los bijkomende privé-/werkproblemen op conform richtlijnen/personeelsbeleid/CAO
  • Objectiveer klachten en beperkingen als herstel en re-integratie stagneert

Download hieronder het hele artikel.

Dienstenoverzicht (verwijzers)

 Een psychiatrisch consult biedt op zeer korte termijn toegevoegde waarde, als het vermoeden bestaat van een psychiatrische stoornis (stemming-, angst-, trauma of stressor gerelateerd). Het helpt om mogelijke twijfel over een ...

Meer informatie

Over ons

Sitagre is een medisch expertisecentrum en een zusterbedrijf van Ergatis. We merken dat psychisch verzuim soms onnodig escaleert naar meerdere levensgebieden, als er niet tijdig wordt ingegrepen. Daarom zijn wij met Sitagre gestart. U ...

Meer informatie

De website www.sitagre.nl gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.